PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Nowa publikacja: „Wybrane zagadnienia psychologii alkoholizmu” Jan Chodkiewicz i Krzysztof Gąsior (red.)

Nakładem Wydawnictwa Difin ukazała się ciekawa publikacja adresowana między innymi do szerokiego grona terapeutów jak i naukowców zajmujących się tematyką uzależnień.

„Publikacja dotyczy różnorakich aspektów uzależnień od alkoholu: począwszy od diagnozy, prezentując interesujące narzędzie do pomiaru stopnia zaangażowania w uzależnienie, poprzez wyznaczniki skuteczności psychoterapii z uwzględnieniem specyfiki terapii kobiet, wreszcie dotyka problematyki rodzin osób uzależnionych. Pojawia się w niej kwestia zasadności używania określenia syndrom DDA, a jednocześnie interesujące badania dotyczące deficytów w zakresie regulacji emocjonalnej w grupie dorosłych z rodzin alkoholowych. Zebrane teksty pozwalają nie tylko pogłębić i uporządkować wiedzę w tych obszarach, ale także mogą być inspiracją do pogłębienia trafności oddziaływań w psychoterapii.” (prof. dr hab. Lucyna Golińska)
„Nie od dziś wiadomo, iż farmakoterapia w leczeniu uzależnień stanowi jedynie wsparcie dla oddziaływań psychoterapeutycznych. Artykuły zawarte w publikacji Wybrane zagadnienia z psychologii uzależnienia od alkoholu przygotowanej pod redakcją J. Chodkiewicza i K. Gąsiora poszerzają dotychczasowe spojrzenie na problemy związane z uwarunkowaniami picia, diagnozowaniem uzależnienia i sposobami leczenia, a zarazem ukazują nowe i bardzo ciekawe obszary dociekań. Praca powinna zainteresować szerokie grono specjalistów i badaczy zajmujących się problematyką uzależnień.” (prof. dr. hab. Zygfryd Juczyński)

Więcej informacji o książce znajdą Państwo na stronach wydawnictwa Difin www.ksiegarnia.difin.pl. Zapraszamy do lektury.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie