PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

banner ramkowy szczepimysie

Otwarty konkurs na wspieranie realizacji zadań wieloletnich z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w latach 2014-2016

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że w ogłoszeniu dotyczącym Otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadań wieloletnich z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w latach 2014-2016 zlecanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach działu 851 (ochrona zdrowia), rozdział 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi) doszło do oczywistej pomyłki pisarskiej. Ostateczny termin nadsyłania ofert miał upłynąć w dniu 9 grudnia 2013 roku, nie zaś jak napisano w ogłoszeniu 9 grudnia 2014 roku.

Jednocześnie informujemy, że przedłużeniu uległ termin składania ofert do 23 grudnia 2013 r.

Ogłoszenie konkursowe <<<<<

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie