Drukuj

Otwarty konkurs „Interdyscyplinarne szkolenie dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Otwarty konkurs na powierzenie realizacji zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2014 zlecanego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach działu 851 (ochrona zdrowia), rozdział 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi)

Czytaj <<<<