PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU DOTACYJNEGO
na zadanie: Wydawanie czasopisma z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności poświęconego działalności społeczności lokalnych oraz środowisk abstynenckich.

W dniu 7 lutego 2014 roku Ministerstwo Zdrowia zaakceptowało rozstrzygniecie konkursu dotacyjnego na realizację zadania pod nazwą Wydawanie czasopisma z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności poświęconego działalności społeczności lokalnych oraz środowisk abstynenckich. Umowa dotacyjna na lata 2014-2016 na kwotę 390.000 zł zostanie podpisana z ETOH – Fundacją Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie