Drukuj

W dniach 13-15 marca 2015 r. w Murzasichlu odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Stowarzyszeń Abstynenckich pt. „Znaczenie komunikacji w perspektywie wielowymiarowego funkcjonowania stowarzyszeń abstynenckich”.

Organizatorami Konferencji są Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowa Rada Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich.

Podczas konferencji poruszane będą m.in. zagadnienia takie jak społeczne koszty picia alkoholu, redukcja szkód w leczeniu uzależnienia, znaczenie szeroko rozumianej komunikacji. Rekrutacja na Konferencję prowadzona jest przez Krajową Radę Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich

www.krajowarada.pl