Drukuj

Otwarty konkurs na stanowisko Specjalisty/Starszego Specjalisty Działu Lecznictwa Odwykowego i Programów Medycznych
Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 155, ogłasza otwarty konkurs na stanowisko Specjalisty/Starszego Specjalisty Działu Lecznictwa Odwykowego i Programów Medycznych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zatrudnienie w wymiarze całego etatu na zastępstwo).
Termin składania ofert upływa 26 czerwca 2015 roku

 Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 155, ogłasza otwarty konkurs na stanowisko:

Specjalisty/starszego specjalisty Działu Lecznictwa Odwykowego
i Programów Medycznych
Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

(zatrudnienie w wymiarze całego etatu na zastępstwo)

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie zaangażowana w realizację zadań Działu Lecznictwa Odwykowego i Programów Medycznych PARPA:

Wymagania konieczne:

Wymagania pożądane:

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego
Kopie innych dokumentów i oświadczeń:
kopie świadectw pracy i dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje.

Oferujemy:

Termin składania ofert upływa dnia 26 czerwca 2015 roku


Dokumenty należy złożyć bezpośrednio w siedzibie PARPA z dopiskiem na kopercie "Konkurs" na adres:

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Aleje Jerozolimskie 155,
02-326 Warszawa
lub przesłać mailowo zeskanowane na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Inne informacje:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, zostanie umieszczona niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, na tablicy ogłoszeń w  siedzibie PARPA, a także opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej dostępnym na stronie internetowej www.parpa.pl