PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Krakowska Szkoła Psychoterapii Uzależnień rozpoczyna nabór do kolejnej edycji rekomendowanego szkolenia w dziedzinie uzależnienia, które rozpocznie się w listopadzie 2020 r. Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny znajdą Państwo na stronie www.kstu.pl/szkolenia-i-konferencje/krak-uz-krakowska-szkola-psychoterapii-uzaleznien/

W dniu 25 czerwca br. odbyła się konferencja prasowa on-line pt. „Używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież w 2019 roku – wyniki badania ESPAD”.

Informujemy, że w dniu 23 czerwca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach  do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086). Zawiera ona istotne zmiany w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatkowania środków pochodzących z opłat za te zezwolenia.

Szczegóły TUTAJ

Uprzejmie informujemy, że w związku z sytuacją epidemiczną oraz obowiązującymi obostrzeniami sanitarnymi egzamin certyfikacyjny dla kandydatów na specjalistów psychoterapii uzależnień oraz kandydatów na instruktorów terapii uzależnień - pierwotnie planowany na 6-8 kwietnia 2020 roku odbędzie się w terminie 26-29 października 2020 roku. Forma przeprowadzenia sesji będzie zależała od aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju. UWAGA: Do tej sesji egzaminacyjnej rekrutacja jest już zamknięta.

Stanowisko PARPA dotyczące przypadków niezgodnego z prawem wydatkowania środków z pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wprowadzone w połowie marca, w związku ze stanem epidemii restrykcje dotyczące pozostawania w domu, ograniczenia działalności handlowej, gastronomicznej i rozrywkowej, znacząco wpłynęły na konsumenckie decyzje wielu osób. Czy zmieniły również poziom spożycia alkoholu?

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że umowa na realizację zadania 2/3.1.2.4./20/DRM/PARPA „Organizacja szkoleń dla osób zajmujących się pomocą dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym i innych grup ryzyka oraz ich rodzinom w zakresie prowadzenie wsparcia psychologicznego i interwencji w formie rozmowy telefonicznej i rozmowy przez komunikatory internetowe”  w  roku 2020 zostanie podpisana z Firmą Aleksandra Karasowska na kwotę 30 000,00 zł.

9 marca 2018 r. weszła w życie ustawa dająca samorządom lokalnym możliwość ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych między godziną 22:00 a 6:00. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwróciła się do gmin, które wprowadziły ograniczenie nocnej sprzedaży, z pytaniem o ocenę skutków funkcjonowania wprowadzonej regulacji. Prezentujemy wyniki tego badania.

Czytaj...

Czy sport może przeciwdziałać zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży? Zapraszamy na bezpłatny webinar prezentujący rekomendacje dla klubów sportowych i trenerów w tym zakresie, opracowane w ramach projektu FYFA – Focus on Youth, Football and Alcohol.

Czytaj...

Ze względu na zbliżający się termin płatności drugiej raty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, uprzejmie informujemy, że na stronach sejmowych udostępniony został rządowy projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 382 - http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/B2E9AA1082EE4696C12585700042D075/%24File/382.pdf), który przewiduje szereg regulacji związanych z zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych (projektowany art. 58 pkt 10 oraz 41). Przedmiotowy projekt zakłada również m. in. możliwość przeznaczania środków pochodzących z opłat za zezwolenia również  na  działania związane  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19 oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych (art. 58 pkt 10). Pragniemy również zwrócić uwagę, że ponieważ projekt ten znajduje się na wstępnym etapie prac, jego ostateczna treść i brzmienie mogą ulec zmianie na dalszych etapach prac legislacyjnych.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, iż egzaminy na certyfikowanego specjalistę w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych z  uwagi na stan zagrożenia epidemicznego zostały zawieszone. Jednocześnie w związku z zaistniałą sytuacja rekomendujemy bieżące śledzenie strony internetowej PARPA.

Uprzejmie informujemy, że w związku z sytuacją epidemiczną oraz obowiązującymi obostrzeniami sanitarnymi, egzamin certyfikacyjny dla kandydatów na specjalistów psychoterapii uzależnień oraz kandydatów na instruktorów terapii uzależnień nie odbędzie się w planowanym terminie 1-3 czerwca. Sesja egzaminacyjna zostaje przesunięta na okres jesienny (wrzesień bądź październik), a jej przeprowadzenie będzie zależało od aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie