PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

banner ramkowy szczepimysie

Terminy sesji akredytowanych przez PARPA szkoleń I i II etapu Programu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w zakładach lecznictwa odwykowego w 2009 roku.

Nowe zasady finansowania superwizji klinicznej w 2009 r. w ramach Programu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w zakładach lecznictwa odwykowego.

Uwaga:
W związku z tym, iż Agencja 02.01.09 r. nie będzie czynna
ulega zmianie termin osobistego składania kart zgłoszeniowych na superwizję, które będą przyjmowane od 05.01.09 r.,


(natomiast nie zmienia się termin przesyłania kart zgłoszeniowych za pomocą poczty tradycyjnej, co oznacza, że nadal rozpatrywane będą karty zgłoszeniowe z datą stempla pocztowego od 02.01.09 r. do 30.01.09 r.).

 

Działając na podstawie przepisów art. 3a-3d ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późń. zm.), z dniem.10 grudnia 2008 roku. Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłasza konkurs na stanowisko:

Kierownika Działu Programów Lokalnych.

 

W dniach 21-23 listopada 2008 roku w Zakopanem, w Ośrodku MSWiA „DAFNE”, odbyła się Ogólnopolska Konferencja Stowarzyszeń Abstynenckich „W Trosce o Skuteczność”. W tegorocznej Konferencji udział wzięło 94 przedstawicieli Stowarzyszeń/Klubów Abstynenckich z terenu całej Polski.

Dodano nowy dział - Informacje dla gmin !!!

Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień zaprasza na Międzynarodową Konferencję „Psychoterapia hazardzistów i ich rodzin - doświadczenia europejskie”, która odbędzie się w dniach 27 i 28.09 w salach Magistratu przy Placu Wszystkich Świętych 3 w Krakowie.

Dodano nowy dział - Prace w Sejmie

Konferencja „Podwójne rozpoznanie" - lista osób zakwalifikowanych

Fundacja C.E.L zaprasza młode kobiety (20-26 lat, mieszkanki Warszawy) do udziału w nieodpłatnych zajęciach grupy terapeutycznej pod hasłem „Jak obchodzić się z apetytem na dobre związki?”.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że na stronie internetowej w dziale Rodzina dzieci przemoc znajdują się teksty Biuletynu Ogólnopolskiego Porozumienia Osób, Instytucji i Organizacji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Zachęcamy do lektury i czekamy na Państwa uwagi i propozycje tematów, które mogłyby zostać omówione w następnych numerach Biuletynu.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” oraz Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłaszają konkurs na pracę pisemną dotyczącą zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W czerwcu 2009r uruchomiony został drugi etap ogólnopolskiej kampanii „Dzieciństwo bez przemocy”. Jej organizatorami są: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i Fundacja Dzieci Niczyje. Partnerem kampanii jest Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ. Kampanii patronuje Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która osiem lat temu zainicjowała pierwszy etap kampanii.

W dniach 1 – 3 czerwca br. w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym Exploris mieszczącym się przy ul. Ciołka 6 w Warszawie, odbyła się XX sesja egzaminów certyfikacyjnych dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień (zgodnie z § 18 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału innych zakładów opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu.)

Fundacja ETOH, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej oraz Urząd Miasta Stołecznego Warszawy z przyjemnością zapraszają wszystkie Dorosłe Dzieci Alkoholików, osoby uzależnione i psychoterapeutów na seminarium pt.:

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie