PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

banner ramkowy szczepimysie

Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie ogłasza nabór do trzeciej edycji Szkoły Psychoterapii Humanistycznej dla psychoterapeutów uzależnień.

 

W Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie trwa nabór do trzeciej edycji Szkoły Psychoterapii Humanistycznej dla psychoterapeutów uzależnień. Celem Szkoły jest doskonalenie umiejętności klinicznych w pracy z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin w zaawansowanej fazie leczenia („terapia pogłębiona”) oraz nauka psychoterapii innych zaburzeń w podejściu integracyjnym, którego osią jest psychoterapia humanistyczna.

Szkoła adresowana jest do specjalistów psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia oraz absolwentów szkół psychoterapii uzależnień, którzy aktualnie pracują z pacjentami uzależnionymi i ich rodzinami.
Więcej informacji na stronie www.osrodekintra.pl

Szkolenie „Lokalne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.”

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej oraz „ETOH” Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych zapraszają na szkolenie adresowane do pracowników służb społecznych z terenu województwa mazowieckiego, w tym m.in. członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych; pełnomocników ds. rozwiązywania problemów alkoholowych; koordynatorów gminnych programów; pracowników lecznictwa odwykowego; przedstawicieli stowarzyszeń abstynenckich oraz osób zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w społecznościach lokalnych z terenu województwa mazowieckiego.

Czytaj <<<<<
Harmonogram szkolenia <<<<<
Program I sesji <<<<<
Formularz zgłoszeniowy <<<<<

Warsztaty wodzirejów wesel i zabaw bezalkoholowych. Projekt utworzenia ogólnopolskiego stowarzyszenia wodzirejów.

 

Już po raz dwunasty wodzireje i animatorzy zabaw spotykają się na Ogólnopolskich Warsztatach Wodzirejów Dobrej Zabawy. Tym razem odbędą się one w dniach 7 - 10 lipca 2014 r. w mateczniku Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego w Otrębusach pod Warszawą. Tematem wiodącym warsztatów będą tańce narodowe. Uczestnicy będą tam mieli bardzo dobre warunki do ćwiczeń - dużą salę baletową, instruktorów tańca i akompaniatora, na co dzień pracujących w "Mazowszu".
 

 

Organizatorzy chcą też w czasie warsztatów powołać do życia Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wodzirejów. Ma być ono otwarte dla wszystkich osób profesjonalnie zajmujących się animowaniem zabaw i świadczących usługi wodzirejskie. W ramach stowarzyszenia środowisko wodzirejów będzie mogło samo określać i promować najlepsze wzorce zabawy, dobre praktyki, wartości etyczne obowiązujące w zawodzie i dbać o stałe podnoszenie umiejętności.

Więcej informacji, formularz zgło0szeniowy i program szkolenia na stronie:
www.wodzirejowie.pl

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie dla kandydatów na wizytatorów przeprowadzających akredytację stacjonarnych jednostek leczenia uzależnień

W związku z ogłoszeniem z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie naboru na szkolenie dla kandydatów na wizytatorów przeprowadzających akredytację stacjonarnych jednostek leczenia uzależnień, podajemy do wiadomości listę 15 osób, które zakwalifikowały się do udziału w szkoleniu:

Lista lekarzy:

 • Marek Grzyb
 • Jadwiga Kanczyk
 • Antoni Pisarski
 • Arkadiusz Ropiak
 • Katarzyna Wiśniewska

Lista specjalistów psychoterapii uzależnień:

 • Marcin Charczyński
 • Izabela Dmitrowicz
 • Dorota Dyluś-Beśka
 • Eliza Giędosz
 • Halina Ginowicz
 • Grzegorz Hryszkiewicz
 • Bernarda Kejres
 • Joanna Majorek
 • Joanna Sobczyńska
 • Małgorzata Węgrowska-Głatki

Szkolenie odbędzie się w dniach 30 czerwca – 2 lipca 2014 r. w Krakowie. Przypominamy, że warunkiem uzyskania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest uczestnictwo we wszystkich zajęciach.
Zakres tematyczny szkolenia będzie obejmował:

 • Podstawy prawne procesu akredytacji
 • Organizacja procedury akredytacyjnej
 • Szczegółowe omówienie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania stacjonarnych jednostek leczenia uzależnień (wraz ze sposobem ich weryfikacji)

Uczestnicy szkolenia będą mieli zapewnione:

 • udział w zajęciach szkoleniowych
 • lunche i serwis kawowy
 • materiały szkoleniowe

PARPA nie zapewnia noclegów w Krakowie oraz dojazdów.

Wszelkie szczegółowe informacje na temat miejsca, harmonogramu i zakresu tematycznego szkolenia zostaną przesłane drogą mailową zakwalifikowanym osobom, w terminie do dnia 2 czerwca br.

nstytut Psychologii Zdrowia PTP zaprasza na bezpłatny program terapeutyczny adresowany do osób cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych oraz ich rodzin i bliskich.

Systematyczne działania edukacyjne oraz budowa lokalnego systemu przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach są warunkami skutecznej profilaktyki – to główne wnioski ze szkolenia w Warszawie dla przedstawicieli gmin z województwa mazowieckiego. Szkolenie pod hasłem „Powstrzymaj pijanego kierowcę. Co mogą zrobić samorządy lokalne?” zorganizowała Krakowska Akademia Profilaktyki na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

W spotkaniu wzięli udział m.in. pełnomocnicy ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przewodniczący i członkowie gminnych komisji. Podczas szkolenia wystąpili eksperci: Krzysztof Brzózka, dyrektor PARPA, podinsp. Witold Lament, zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, asp. szt. Paweł Przestrzelski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji oraz Maciej Wroński, przedstawiciel Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego, prezes Towarzystwa Trzeźwości Transportowców.

 

Szkolenie rozpoczęło się od zaprezentowania działań edukacyjno-informacyjnych prowadzonych przez PARPA. Krzysztof Brzózka zwrócił uwagę, że są one przykładem nowego podejścia do problemu pijanych kierowców. – Po raz pierwszy przekaz został skierowany nie do samych kierowców, lecz do ich otoczenia – pasażerów, rodzin, znajomych
.
Dyrektor PARPA mówił o zasadności przyjęcia takiej perspektywy m.in. w nawiązaniu do najtragiczniejszych wypadków z pierwszego półrocza bieżącego roku. Wielu z nich można było uniknąć, gdyby otoczenie (rodzina, pasażerowie, sąsiedzi, sprzedawcy alkoholu) nie przyzwalało kierowcom na jazdę w stanie nietrzeźwości.

– Jesteśmy na początku drogi – podkreślił Krzysztof Brzózka, podkreślając jednocześnie, że „Powstrzymaj pijanego kierowcę” to pierwsza inicjatywa, która spotkała się z tak szerokim odzewem medialnym. Dyrektor PARPA zapowiedział emisję spotu promującego działania edukacyjne PARPA w telewizji publicznej. Wyraził także wdzięczność policji za determinację i coraz szersze działania mające na celu wyeliminowanie nietrzeźwych kierujących z polskich dróg.

 

 Prowadzący szkolenie Maciej Zdziarski opisał elementy działań informacyjno-edukacyjnych „Powstrzymaj pijanego kierowcę”. Omówił zawartość przewodnika dla samorządowców oraz płyty CD, na której znalazły się m.in. filmy edukacyjne. Następnie zaprezentował rekomendacje PARPA odnośnie przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach, odwołując się do dobrych praktyk samorządów w całej Polsce.

W drugiej części szkolenia organizatorzy zaprosili uczestników do dyskusji. Samorządowcy mieli okazję podzielić się refleksjami i poglądami na temat problemu pijanych kierowców w społecznościach lokalnych oraz zaprezentować własne działania profilaktyczne.

 – Kiedy tworzymy gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zapraszamy do współpracy różnych partnerów. Każdy może dołożyć swój wkład – mówiła Beata Humięcka, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Rembertów, przewodnicząca Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy. Uczestniczka dyskusji podkreśliła, że należy działać systemowo i wielowymiarowo. – Nasz program „Trzeźwy kierowca” obejmuje zajęcia z alkogoglami, kampanię edukacyjną i ulotki. W ubiegłym roku w sierpniu – miesiącu trzeźwości – współpracowaliśmy z parafiami – opowiadała przewodnicząca KRPA w Warszawie
.
O działaniach podejmowanych w gminie Kadzidło mówiła Ewa Kuligowska, przewodnicząca GKRPA. – Współpracujemy z policją, szkołami, parafią, służbą zdrowia, strażą pożarną, a także lokalnymi stowarzyszeniami, radiem i prasą. Gmina Kadzidło brała udział w projekcie „Krzyże Kurpiowszczyzny” w powiecie ostrołęckim, w ramach którego powstał film opowiadający o tragicznych zdarzeniach z udziałem pijanych kierowców. – Później w urzędach gmin organizowano debaty dla mieszkańców. Kolejne działania potoczyły się naturalnie – dodała Ewa Kuligowska.

Maciej Wroński reprezentujący organizacje pozarządowe działające na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego zwrócił uwagę na to, że w przeciwdziałanie nietrzeźwości na drogach powinny angażować się także starostwa powiatowe. – Starosta odpowiada za wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz za nadzór nad szkoleniem kierowców. Wiem, że wśród samorządowców są pasjonaci, którzy starają się wpłynąć na ośrodki szkolenia kierowców, organizują spotkania dla instruktorów. Można nakłonić ośrodki, by do szkolenia wprowadzili element problematyki alkoholowej – przekonywał Maciej Wroński.

Sławomir Majewski, pełnomocnik ds. RPA w Grójcu, opowiedział o zespole roboczym złożonym z przedstawicieli GKRPA oraz policji. – Przy okazji kontroli drogowych policja korzysta z alkotestów będących na wyposażeniu komisji oraz kolportuje ulotki zakupione przez gminę – mówił. O dobrej współpracy z policją opowiadał także Krzysztof Karczmarski, kierownik Ośrodka Profilaktyki Uzależnień w Kozienicach.

Asp. szt. Paweł Przestrzelski z Komendy Stołecznej Policji zapewnił, że policja chętnie podejmie współpracę z gminami przy działaniach profilaktycznych, w szczególności tych kierowanych do osób dorosłych. Podinsp. Witold Lament z KWP w Radomiu podkreślił, że policja reaguje na każdy sygnał o przestępstwie od obywateli, w tym także informacje o nietrzeźwych kierowcach.

Szkolenie, które odbyło się w Warszawie, jest jednym z cyklu spotkań przygotowanych przez Krakowską Akademię Profilaktyki na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Celem tej inicjatywy jest włączenie samorządów do działań zainicjowanych przez PARPA.

– Jesteśmy na początku drogi. Dalej będziemy działać przy Państwa pomocy w całym kraju – mówił Krzysztof Brzózka, dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podczas szkolenia dotyczącego przeciwdziałaniu nietrzeźwości na drogach. To kolejne z cyklu spotkań dla samorządowców w czterech województwach. Organizatorem szkoleń jest PARPA, a za ich realizację odpowiada Krakowska Akademia Profilaktyki.

Uczestnikami szkolenia byli przedstawiciele kilkudziesięciu samorządów woj. lubelskiego oraz eksperci: podinsp. Mariusz Szajwaj, zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Zbigniew Jasiński z WRD KWP w Lublinie oraz Tomasz Lebiocki, prezes Stowarzyszenia „Bezpieczna Lubelszczyzna”.

W pierwszej części spotkania dyrektor PARPA wyjaśnił ideę działań informacyjno-edukacyjnych prowadzonych przez PARPA. Ich celem jest zachęcenie otoczenia do reagowania na pijanych kierowców. – Ludzie nie piją w próżni, ale w towarzystwie. Świadkowie są w stanie zareagować i zapobiec znacznej liczbie tragedii – przekonywał Krzysztof Brzózka.Prowadzący szkolenie Maciej Zdziarski omówił poszczególne elementy działań informacyjno-edukacyjnych PARPA. Wyemitowano m.in. filmy edukacyjne, które obrazują możliwe formy interweniowania wobec osób, które prowadzą lub zamierzają prowadzić po alkoholu. Ponadto omówione zostały modelowe inicjatywy samorządów z całej Polski na rzecz promocji trzeźwości na drogach. Wśród nich były także przykłady inicjatyw z woj. lubelskiego.

Organizatorzy szkolenia zachęcili uczestników do powielania dobrych praktyk i przekazywania idei „Powstrzymaj pijanego kierowcę” do jak najszerszych grup odbiorców. – To bardzo istotne, by budować sieci informowania i reagowania – podkreślał dyrektor PARPA. – Trzeba rozmawiać i szukać wszędzie możliwości współpracy.

Podmiotami, do których należy zwrócić się z prośbą o pomoc przy inicjatywach z zakresu przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach, są miejscowe jednostki policji. Podinsp. Mariusz Szajwaj przedstawił statystyki dotyczące pijanych kierowców i zdarzeń z ich udziałem na terenie woj. lubelskiego. – Więcej niż co dziesiąty wypadek jest powodowany przez nietrzeźwego kierującego – mówił.

Następnie głos zabrali uczestnicy szkolenia. Przedstawiciele lubelskich gmin opowiedzieli o swoich działaniach mających na celu powstrzymanie pijanych kierowców. Anna Misiura z Urzędu Miasta Chełm podkreśliła, że samorząd na bieżąco współpracuje z lokalną policją. Przekazane przez policję dane odnośnie nietrzeźwości na drogach są zapisywane w diagnozie w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 O dobrej współpracy z lokalną policją mówiła także przedstawicielka Urzędu Miasta w Dęblinie oraz Alicja Grabiec, pełnomocnik burmistrza Krasnegostawu ds. profilaktyki. – Organizujemy wspólne kontrole z policją, akcje pod hasłem „Piłeś – nie jedź!”, przygotowujemy gadżety – opowiadała Alicja Grabiec.

Równie aktywny na polu przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach jest Urząd Miasta Kraśnik. Małgorzata Iwan, główny specjalista ds. uzależnień, opowiedziała o akcji informacyjnej prowadzonej wspólnie z policją i parafiami. – Przekazaliśmy im ulotki, które były rozdawane przy okazji poświęcenia pojazdów w dniu św. Krzysztofa. Organizowaliśmy także szkolenia dla kandydatów na kierowców oraz kierowców zawodowych – mówiła Małgorzata Iwan.

Jacek Zakrzewski z Miejskiego Centrum Profilaktyki w Świdniku zwrócił uwagę na trudności we współpracy z lokalnymi szkołami nauki jazdy, które niechętnie korzystają z oferty organizacji bezpłatnych zajęć. Dyrektor Krzysztof Brzózka radził samorządom gminnym, by z prośbą o pomoc zwracały się do władz powiatu, które nadzorują szkolenie kierowców na swoim terenie.

Szkolenie, które odbyło się w Lublinie, jest drugim z cyklu spotkań przygotowanych przez Krakowską Akademię Profilaktyki na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Celem tej inicjatywy jest włączenie samorządów do działań zainicjowanych przez PARPA.

W trakcie wakacji powinniśmy zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Przy różnych okazjach pamiętajmy nie tylko o sprawdzaniu autobusów, warunków w jakich wypoczywają dzieci, ale również o kwestii ograniczania dostępności alkoholu dla osób nieletnich.
Poniżej znajdą Państwo zasady, jakie można zaproponować rodzicom, wychowawcom, sprzedawcom alkoholu i młodym ludziom. Jest to materiał do wydrukowania i wykorzystywania w trakcie różnych Państwa działań. Mamy nadzieję iż okaże się przydatny w wielu miejscach:

Przejdż do zaproponowanego materiału <<<<<

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, iż 17-18 listopada 2014 r. odbędzie się egzamin na Certyfikowanego Specjalistę w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych.

Egzamin przeprowadzony będzie w oparciu o zasady egzaminowania zawarte w „Programie potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych.”, który jest dostępny na stronie www.parpa.pl w zakładce informacje dla gmin - link Program Certyfikowania.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, którzy zajmują się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz spełniają kryteria określone w „Programie potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych. ”

W Krakowie odbyło się kolejne szkolenie dla przedstawicieli samorządów odpowiedzialnych w gminach za profilaktykę.

Podczas spotkania przedstawiono działania informacyjno-edukacyjne Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzone pod hasłem „Powstrzymaj pijanego kierowcę”. – Nie kierujemy przekazu do kierowców, ale do całego otoczenia, które może zareagować. Kropla drąży skałę – przekonywał Krzysztof Brzózka, dyrektor PARPA.

Czytaj<

 

Warszawa, 25 czerwca: bezpłatne szkolenie „Powstrzymaj pijanego kierowcę. Co mogą zrobić samorządy lokalne?”

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli gmin w województwie mazowieckim do udziału w bezpłatnym szkoleniu z zakresu przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach pt. „Powstrzymaj pijanego kierowcę. Co mogą zrobić samorządy lokalne?”. Szkolenie odbędzie się 25 czerwca br. w Warszawie (Hotel „Gromada”, Plac Powstańców Warszawy 2, sala „Malwa”) o godz. 10:00.

Szkolenie jest organizowane przez Krakowską Akademię Profilaktyki na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Do udziału zapraszamy pełnomocników ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawicieli gminnych komisji i inne osoby odpowiedzialne za profilaktykę w gminach. Każda gmina może zgłosić maksymalnie dwóch przedstawicieli.
W szkoleniu wezmą udział przedstawiciele PARPA, Policji, samorządów i organizacji pozarządowych. Podczas spotkania zaprezentujemy działania informacyjno-edukacyjne pod hasłem „Powstrzymaj pijanego kierowcę” i przedstawimy modelowe inicjatywy podejmowane przez samorządy, możliwe do powtórzenia w innych gminach. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w dyskusji z udziałem ekspertów.

Szkolenie potrwa ok. 3 godziny. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale w szkoleniu. Szczegółowe informacje w poniższym zaproszeniu.
Aby zgłosić chęć udziału w szkoleniu, należy wypełnić poniższy formularz i przesłać go faksem na numer 22 350 78 19. Szkolenie jest bezpłatne. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Krakowską Akademią Profilaktyki pod numerem 12 635 20 20.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 18 czerwca br. lub do wyczerpania miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zaproszenie na szkolenie (do pobrania plik: „list_woj.mazowieckie”)
Formularz zgłoszeniowy (do pobrania plik: „formularz_woj.mazowieckie”)

Lublin, 26 czerwca: bezpłatne szkolenie „Powstrzymaj pijanego kierowcę. Co mogą zrobić samorządy lokalne?”

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli gmin w województwie lubelskim do udziału w bezpłatnym szkoleniu z zakresu przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach pt. „Powstrzymaj pijanego kierowcę. Co mogą zrobić samorządy lokalne?”. Szkolenie odbędzie się 26 czerwca br. w Lublinie (Starostwo Powiatowe w Lublinie, ul. Spokojna 4, sala konferencyjna) o godz. 10:00.

Szkolenie jest organizowane przez Krakowską Akademię Profilaktyki na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Do udziału zapraszamy pełnomocników ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawicieli gminnych komisji i inne osoby odpowiedzialne za profilaktykę w gminach. Każda gmina może zgłosić maksymalnie dwóch przedstawicieli.
W szkoleniu wezmą udział przedstawiciele PARPA, Policji, samorządów i organizacji pozarządowych. Podczas spotkania zaprezentujemy działania informacyjno-edukacyjne pod hasłem „Powstrzymaj pijanego kierowcę” i przedstawimy modelowe inicjatywy podejmowane przez samorządy, możliwe do powtórzenia w innych gminach. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w dyskusji z udziałem ekspertów.
Szkolenie potrwa ok. 3 godziny. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale w szkoleniu. Szczegółowe informacje w poniższym zaproszeniu.
Aby zgłosić chęć udziału w szkoleniu, należy wypełnić poniższy formularz i przesłać go faksem na numer 22 350 78 19. Szkolenie jest bezpłatne. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Krakowską Akademią Profilaktyki pod numerem 12 635 20 20.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 19 czerwca br. lub do wyczerpania miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zaproszenie na szkolenie (do pobrania plik: „list_woj.lubelskie”)
Formularz zgłoszeniowy (do pobrania plik: „formularz_woj.lubelskie”)

Kraków, 30 czerwca: bezpłatne szkolenie „Powstrzymaj pijanego kierowcę. Co mogą zrobić samorządy lokalne?”

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli gmin w województwie małopolskim do udziału w bezpłatnym szkoleniu z zakresu przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach pt. „Powstrzymaj pijanego kierowcę. Co mogą zrobić samorządy lokalne?”. Szkolenie odbędzie się 30 czerwca br. w Krakowie (Hotel Wyspiański, ul. Westerplatte 15, sala „Złoty Róg”) o godz. 10:00.

Szkolenie jest organizowane przez Krakowską Akademię Profilaktyki na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Do udziału zapraszamy pełnomocników ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawicieli gminnych komisji i inne osoby odpowiedzialne za profilaktykę w gminach. Każda gmina może zgłosić maksymalnie dwóch przedstawicieli.
W szkoleniu wezmą udział przedstawiciele PARPA, Policji, samorządów i organizacji pozarządowych. Podczas spotkania zaprezentujemy działania informacyjno-edukacyjne pod hasłem „Powstrzymaj pijanego kierowcę” i przedstawimy modelowe inicjatywy podejmowane przez samorządy, możliwe do powtórzenia w innych gminach. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w dyskusji z udziałem ekspertów.
Szkolenie potrwa ok. 3 godziny. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale w szkoleniu. Szczegółowe informacje w poniższym zaproszeniu.
Aby zgłosić chęć udziału w szkoleniu, należy wypełnić poniższy formularz i przesłać go faksem na numer 22 350 78 19. Szkolenie jest bezpłatne. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Krakowską Akademią Profilaktyki pod numerem 12 635 20 20.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 23 czerwca br. lub do wyczerpania miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zaproszenie na szkolenie (do pobrania plik: „list_woj.malopolskie”)
Formularz zgłoszeniowy (do pobrania plik: „formularz_woj.malopolskie”)

Poznań, 3 lipca: bezpłatne szkolenie „Powstrzymaj pijanego kierowcę. Co mogą zrobić samorządy lokalne?”

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli gmin w województwie wielkopolskim do udziału w bezpłatnym szkoleniu z zakresu przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach pt. „Powstrzymaj pijanego kierowcę. Co mogą zrobić samorządy lokalne?”. Szkolenie odbędzie się 3 lipca br. w Poznaniu (Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Al. Niepodległości 16/18, Sala Sesyjna) o godz. 10:00.

Szkolenie jest organizowane przez Krakowską Akademię Profilaktyki na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Do udziału zapraszamy pełnomocników ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawicieli gminnych komisji i inne osoby odpowiedzialne za profilaktykę w gminach. Każda gmina może zgłosić maksymalnie dwóch przedstawicieli.

W szkoleniu wezmą udział przedstawiciele PARPA, Policji, samorządów i organizacji pozarządowych. Podczas spotkania zaprezentujemy działania informacyjno-edukacyjne pod hasłem „Powstrzymaj pijanego kierowcę” i przedstawimy modelowe inicjatywy podejmowane przez samorządy, możliwe do powtórzenia w innych gminach. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w dyskusji z udziałem ekspertów.

Szkolenie potrwa ok. 3 godziny. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale w szkoleniu. Szczegółowe informacje w poniższym zaproszeniu.

Aby zgłosić chęć udziału w szkoleniu, należy wypełnić poniższy formularz i przesłać go faksem na numer 22 350 78 19. Szkolenie jest bezpłatne. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Krakowską Akademią Profilaktyki pod numerem 12 635 20 20.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 26 czerwca br. lub do wyczerpania miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zaproszenie na szkolenie (do pobrania plik: „list_woj.wielkopolskie”)
Formularz zgłoszeniowy (do pobrania plik: „formularz_woj.wielkopolskie”)

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie