PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” oraz Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłaszają konkurs na pracę pisemną dotyczącą zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W czerwcu 2009r uruchomiony został drugi etap ogólnopolskiej kampanii „Dzieciństwo bez przemocy”. Jej organizatorami są: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i Fundacja Dzieci Niczyje. Partnerem kampanii jest Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ. Kampanii patronuje Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która osiem lat temu zainicjowała pierwszy etap kampanii.

W dniach 1 – 3 czerwca br. w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym Exploris mieszczącym się przy ul. Ciołka 6 w Warszawie, odbyła się XX sesja egzaminów certyfikacyjnych dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień (zgodnie z § 18 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału innych zakładów opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu.)

Fundacja ETOH, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej oraz Urząd Miasta Stołecznego Warszawy z przyjemnością zapraszają wszystkie Dorosłe Dzieci Alkoholików, osoby uzależnione i psychoterapeutów na seminarium pt.:

21 kwietnia w sali obrad Urzędu Miasta odbyła się kolejna edycja "Szkoły
trzeźwych kierowców".
Nowością w programie są ćwiczenia dla kursantów prawa
jazdy w alkogoglach.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że rozstrzygnięto konkurs na realizację w roku 2009 zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na zadania:

Komunikat nr 2
Zakład Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego
wraz z
Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Instytutem Psychoterapii we Wrocławiu
zapraszają na
Międzynarodową Konferencję Naukową
Zrozumienie Interpersonalnej Traumy
mechanizmy i konsekwencje w rodzinie i środowisku
teoria i praktyka
Wrocław, 2 - 3 październik 2009 roku

Zmiana terminu przyjmowania zgłoszeń na IV Ogólnopolską Konferencję „Relacja terapeutyczna i proces grupowy w psychoterapii uzależnień”.

Informujemy, że termin nadsyłania zgłoszeń na ogólnopolską konferencję „Relacja terapeutyczna i proces grupowy w psychoterapii uzależnień”, która odbędzie się w dniach 27-29 maja 2009 roku w Szeligach k/Ełku, został przedłużony do 14 maja 2009 roku.

Egzamin certyfikacyjny dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień/instruktora terapii uzależnień odbędzie się w dniach 1 – 3 czerwca w Ośrodku Szkoleniowym EXPLORIS przy ul. Erazma Ciołka 6 w Warszawie (www.exploris.pl - mapa z lokalizacją Ośrodka znajduje się na stronie).

Rada Trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Sekcja Trenerów zaprasza na konferencję XXV - Lat Ruchu Trenerskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Więcej informacji w Zaproszeniu

Po raz kolejny pragniemy zaprosić młodych ludzi wraz z opiekunami do udziału w Młodzieżowym Ogólnopolskim Przeglądzie Spektakli Profilaktycznych. Poprzednie edycje Przeglądu zaangażowały ponad 110 różnych zespołów i grup – działających przy szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach kultury – w sumie ponad 1000 osób. W tym roku Przegląd odbywać się będzie w dniach 9-10 grudnia i będzie jednocześnie rozstrzygnięciem konkursu na przedsięwzięcie profilaktyczne realizowane przez młodzież, pod hasłem „Nie piję, bo tak!”.

Zapraszamy do udziału w konferencji, która odbędzie się w dniach 04-05 czerwca 2009r. w Toruniu.

>>>>> Karta pytań dodatkowych do ankiety PARPA G-1. <<<<<

IV Ogólnopolska Konferencja „Zaburzenia osobowości u Dorosłych Dzieci Alkoholików – diagnoza i psychoterapia”.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie