PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

banner ramkowy szczepimysie

Trwa nabór na drugą edycję studiów podyplomowych „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień w społecznościach lokalnych” dedykowanych dla członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz osób zaangażowanych w realizację działań w ramach gminnych programów.

KOMUNIKAT o przedłużeniu terminu składania wniosków w konkursie na finansowanie superwizji klinicznych realizowanych w 2022 roku z możliwością ich kontynuowania w 2023 roku w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnień dotyczącym osób uczestniczących w procesie certyfikacji na specjalistów psychoterapii uzależnień i instruktorów terapii uzależnień w oparciu o przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2021 poz.1119, z późn. zm.).

Treść zapytania ofertowego.

W dniach 04 - 06 kwietnia 2022 roku odbędzie się w Sopocie konferencja szkoleniowa w zakresie skutecznych strategii profilaktycznych i profilaktyki picia alkoholu przez młodzież.

Zapraszamy Państwa do konsultacji projektu nowego Kodeksu Etyki Terapeuty Uzależnień

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych uchodźcom z Ukrainy:

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-medyczna-dla-obywateli-ukrainy-zasady-udzielania-i-rozliczania-swiadczen,8149.html

Uprzejmie informujemy, że Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom ogłosił zasady uzyskiwania dofinansowania udziału w superwizji szkoleniowej dla osób uczestniczących w ścieżce szkolenia dotychczas akredytowanej przez PARPA. Czytaj więcej pod linkiem https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=12575520

Pracownia Motywacji i Zmian w Poznaniu ogłasza nabór uczestników IV edycji ”Szkolenia doskonalącego umiejętności terapeutów uzależnień w zakresie prowadzenia psychoterapii grupowej w leczeniu uzależnień” realizowanego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, ze środków z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji KCPU.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2022 r. na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw, Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii  i Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  zostają przekształcone w Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Zgodnie z Ustawą, Centrum prowadzić będzie działalność w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych.

Powstanie nowej instytucji, zajmującej się w sposób kompleksowy przeciwdziałaniem problemowemu używaniu substancji psychoaktywnych i uzależnieniom behawioralnym daje szansę na ugruntowanie pozycji problematyki uzależnień w obszarze zdrowia publicznego i w polityce społecznej, jako całości oraz kontynuowania ważnych zadań prowadzonych dotychczas przez Państwową Agencję i Krajowe Biuro. Połączenie doświadczenia, potencjału merytorycznego i organizacyjnego obu podmiotów umożliwi uzyskanie wartości dodanej, skutkującej  wzrostem możliwości niesienia pomocy osobom z problemami wynikającymi z różnego rodzaju uzależnień oraz ich bliskim.

Jesteśmy świadomi, że procesowi zmian mogą towarzyszyć obawy. Doświadczenie pokazuje jednak, że skutecznym środkiem minimalizowania takich zagrożeń są komunikacja, dialog, transparentność działań oraz współpraca pomiędzy instytucjami publicznymi - rządowymi i samorządowymi oraz przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego.

W nadchodzącym Nowym Roku życzymy Państwu sukcesów osobistych i zawodowych oraz owocnej współpracy z Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Zastępca Dyrektora

Katarzyna Łukowska ze współpracownikami

Uprzejmie informujemy, że Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom ogłosił konkurs dotyczący finansowania kosztów superwizji realizowanych w 2022 r. i kontynuowanych w 2023 roku w ramach szkoleń realizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień (Dz.U. z 2019 poz. 766) .

Rusza druga edycja studiów podyplomowych „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień w społecznościach lokalnych”  dedykowanych dla członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i osób  zaangażowanych w realizację działań w ramach gminnych programów rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w społecznościach lokalnych. Dwusemestralne studia podyplomowe realizowane są przez Uczelnię Jańskiego z Łomży i prowadzone będą w  formule Online.  Program studiów objęty jest patronatem PARPA. Więcej informacji na stronie https://janski.edu.pl/profilaktyka/

Uprzejmie informujemy, że 24 grudnia 2021r. jest w PARPA dniem wolnym. Serdecznie zapraszamy do kontaktu od 27 grudnia br.

Instytut Profilaktyki Zintegrowanej wraz z Kapitułą ogólnopolskiej nagrody „Złote Ogniwo” zaprasza do zgłaszania kandydatów na “Profilaktyka Roku 2021”. Czas tylko do końca grudnia!

10 grudnia 2021 roku w kinach w całym kraju pojawi się film „Powrót do tamtych dni” w reżyserii Konrada Aksinowicza. To wyjątkowy list miłosny do lat 90-tych i minionych lat dzieciństwa, ale też trudna historia walki z alkoholizmem ukochanego ojca.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie