PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

banner ramkowy szczepimysie

Dnia 18.03.2010 roku PARPA otrzymała od zastępcy Prezesa ds. Medycznych NFZ Macieja Dworskiego, następujące wyjaśnienie dotyczące wyceny sesji psychoterapii indywidualnej prowadzonych przez osoby ubiegające się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień:

 

 

Radosnych Świąt Wielkanocnych
Aby nadzieja i optymizm zagościły w Państwa domach
I pozostały tam jak najdłużej


życzy Zespół
Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że rozstrzygnięto konkurs z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na zadanie:

Ogłoszenie o egzaminie na Specjalistę/Konsultanta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Największa tragedia w historii powojennej Polski.

Zginęli Prezydent Polski Lech Kaczyński z małżonką i 86 osób pełniących najważniejsze funkcje w państwie

4th European Alcohol Policy Conference, Bruksela.
Zapraszamy zainteresowane osoby z całej Polski do udziału w międzynarodowym wydarzeniu dotyczącym problematyki alkoholowej.
W dniach 21-22 czerwca 2010r w Brukseli odbędzie się 4. Europejska Konferencja dotycząca Polityki Alkoholowej przygotowana przez EUROCARE.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że rozstrzygnięto konkurs na realizację w 2010 r. zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na zadanie:

Podsumowanie kampanii „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne”

W dniu 30 marca br. w Teatrze Buffo odbyło się uroczyste podsumowanie ogólnopolskiej, społecznej kampanii edukacyjnej „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne” zorganizowanej przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Podczas 126 sesji Rady Wykonawczej WHO w dn. 22 stycznia 2010 została zaproponowana rezolucja „Strategie redukujące szkodliwe spożywanie alkoholu”, która będzie przyjęta w czasie obrad 63 Światowego Zgromadzenia Zdrowia. Poniżej przedstawiamy jej nieoficjalne tłumaczenie wykonane przez PARPA.

Sondaż sondażem, a my pijemy coraz więcej.

>>>>> Czytaj więcej <<<<<

Rozstrzygnięto konkurs na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Za zgodą Zakładu Psychologii i Promocji Zdrowia Psychicznego, Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie udostępniamy Państwu raporty z projektów badawczych dotyczących zachowań ryzykownych młodzieży gimnazjalnej.

KONFERENCJA SZKOLENIOWO-NAUKOWA pt. "Picie alkoholu a problemy zdrowotne osób w wieku podeszłym"


Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współpracy z Instytutem Psychiatrii i Neurologii organizuje w dniu 9 czerwca 2010 roku, konferencję naukowo-szkoleniową pt. "Picie alkoholu a problemy zdrowotne osób w wieku podeszłym".

 

Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zmianami)


Ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadania publicznego w 2010 roku z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach działu 851 (ochrona zdrowia), rozdział 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi):

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie