PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Plakaty promujące Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania korupcji.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie.

Minister Zdrowia podpisał Rozporządzenie w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie. Delegację do przygotowania Rozporządzenia zawiera ustawa z dn. 10 czerwca 2010r o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zgodnie z obowiązującym prawem dokument ten będzie mógł wystawić bezpłatnie każdy lekarz na wniosek osoby doznającej przemocy w rodzinie. Zaświadczenie nie likwiduje dotychczasowych – płatnych - obdukcji, do wstawiania których uprawnienie mają wyłącznie biegli sądowi.
Teść Rozporządzenia znajduje na stronie Ministerstwa zdrowia pod adresem:

http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m15&ms=739&ml=pl&mi=739&mx=0&ma=16241

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA na superwizję kliniczną finansowaną przez PARPA w 2011 roku.

W dniach 6 – 9 grudnia br. odbył się Egzamin Certyfikacyjny

W dniach 6 - 9 grudnia br. w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym Exploris mieszczącym się przy ul. Ciołka 6 w Warszawie, odbyła się XXIII sesja egzaminów certyfikacyjnych dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień (zgodnie z § 18 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału innych zakładów opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu).

Oddajemy w Państwa ręce "Program standardów placówek świadczących pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie"

Jutro (wtorek, 4 stycznia 2011 r.) o godz. 10 w siedzibie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Al. Jerozolimskie 155, sala. 215) odbędzie się konferencja prasowa, w której udział wezmą m.in. Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski, Minister Zdrowia Ewa Kopacz, Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk oraz Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Krzysztof Brzózka.

Temat spotkania: Uruchomienie telefonu interwencyjno-informacyjnego dla osób pokrzywdzonych przestępstwem przemocy w rodzinie.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych dziennikarzy.

Konferencja prasowa z udziałem Ministra Sprawiedliwości, Komendanta Głównego Policji oraz Dyrektora PARPA, poświęcona Nowej procedurze interwencji w sytuacjach przemocy w rodzinie.

Nowy spot kampanii „Prowadzę – jestem trzeźwy”.


Zakończyły się zdjęcia do najnowszego spotu kampanii "Prowadzę - jestem trzeźwy". Scenariusz nawiązuje do nowego hasła „Trzeźwość bez granic" obecnego na billboardach, autobusach i innych nośnikach reklamy.

WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY DO WOTUW o przyznanie dofinansowania do szkolenia w I Etapie Programu szkoleniowego w 2011 roku.

Podobnie jak w latach ubiegłych, również w 2011 r. przekazane zostaną przez PARPA do WOTUW środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie udziału pracowników zakładów lecznictwa odwykowego w szkoleniu będącym I etapem Programu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia. Osoby, które zamierzają się o takie dofinansowanie ubiegać, proszone są o pobranie poniżej zamieszczonego wniosku zgłoszeniowego, wypełnienie go, a następnie przesłane pocztą tradycyjną do właściwego terytorialnie WOTUW. Ostateczny termin nadsyłania wniosków: 31 stycznia 2011 r

Wychodząc naprzeciw wielu listom i e-mailom organizatorzy kampanii społecznej "Prowadzę - jestem trzeźwy" wprowadzają nowy symbol kampanii dedykowany kobietom - zawieszkę na torebkę "Prowadzę - jestem trzeźwa".

- Chcielibyśmy, by zawieszka używana była przez kobiety w pubach, kawiarniach, podczas spotkan biznesowych i towarzyskich, wszędzie, gdzie kobieta idzie z torebką. Po spotkaniach kobieta wsiada do samochodu, aby wrócić do domu, więc musi pamiętać o trzeźwości swojej lub osoby, która ją podwozi - mówi ksiądz Piotr Brząkalik, Duszpasterz Trzeźwości Archidiecezji Katowickiej.

Zakończone zostały prace nad opracowaniem standardów i założeń „Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego”, wdrażanego przez: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii.
Zachęcamy do zgłaszania swoich programów, które po uzyskaniu rekomendacji umieszczone zostaną w elektronicznym banku programów rekomendowanych na stronach internetowych Krajowego Biura oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Czytaj

W 2011 roku na superwizję kliniczną finansowaną przez PARPA zakwalifikowało się 138 osób. Lista osób zakwalifikowanych do grup znajduje się poniżej. Osoby które spełniły wymogi kwalifikacji , lecz nie zostały zakwalifikowane do grupy z powodu braku miejsc u wybranych superwizorów, znajdują się na liście rezerwowej. W przypadku rezygnacji osób już zakwalifikowanych osoby z listy rezerwowej będą kwalifikowane do grup wg kolejności zgłoszeń.
Osoby zakwalifikowane do grup proszone są o kontakt bezpośrednio z superwizorami w celu ustalenia terminu pierwszego spotkania. Lista adresów mailowych superwizorów dostępna jest na stronie internetowej PARPA w belce „certyfikacja terapeutów” w zakładce „lista osób uprawnionych do prowadzenia superwizji klinicznej dla celów szkoleniowych”.

Lista osób zakwalifikowanych na superwizję kliniczną w 2011r >>>>>


Lista rezerwowa udziału w superwizji klinicznej w 2011r. >>>>>

Po raz kolejny pragniemy zaprosić młodych ludzi wraz z opiekunami do udziału w Młodzieżowym Ogólnopolskim Przeglądzie Spektakli Profilaktycznych. Poprzednie edycje Przeglądu zaangażowały około 200 różnych zespołów i grup – działających przy szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach kultury – w sumie ponad 1300 osób. W tym roku Przegląd odbywać się będzie w dniach 12-13 maja.

Działając na podstawie przepisów art. 3a - 3d ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.), Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 155, ogłasza z dniem 1 lutego 2011 r. otwarty konkurs na stanowisko

Kierownika Działu Edukacji Publicznej, Analiz i Współpracy z Zagranicą

Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA)

 

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie