PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

banner ramkowy szczepimysie

"Alkohol w środowisku pracy. Innowacja w działaniach.” Seminarium w Ministerstwie Zdrowia na temat profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w środowisku służb mundurowych. Warszawa, 18 kwietnia 2013r.

W dniach 27-28 maja 2013r. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizuje w Warszawie szkolenie dla osób pracujących w punktach konsultacyjnych dla członków rodzin z problemem alkoholowym i problemem przemocy.

Konferencja "Postawy i kompetencje jako kluczowy element polskiego systemu przeciwdziałania przemocy".

24 kwietnia 2013r w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się zorganizowana przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współpracy z Biurem Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania konferencja pt. "Postawy i kompetencje jako kluczowy element polskiego systemu przeciwdziałania przemocy".

XVII Ogólnopolska Konferencja Przeciw Przemocy w Rodzinie, Kraków, 5-7 czerwca 2013r.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje,
iż w dniach 5-7 czerwca 2013 roku w Krakowie odbędzie się XVII Ogólnopolska Konferencja Przeciw Przemocy w Rodzinie adresowana do osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności członków Ogólnopolskiego Porozumienia Osób, Instytucji i Organizacji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii zapraszają w dniu 3 czerwca 2013 roku, na konferencję naukowo-szkoleniową pt. "Wznowienie dyskusji na temat celów leczenia uzależnienia od alkoholu".

Śląska Fundacja Błękitny Krzyż ogłasza nabór na szkolenie w zakresie uzależnień behawioralnych (hazard i pracoholizm) realizowane na podstawie otrzymanego grantu z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

EGZMIN CERTYFIKACYJNY NA SPECJALISTĘ PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ/INSTRUKTORA TERAPII UZALEŻNIEŃ - 4 - 5.VI BR.

Egzamin certyfikacyjny dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień/instruktora terapii uzależnień odbędzie się w dniach 4 – 5 czerwca 2013 roku (wtorek – środa) w Ośrodku Szkoleniowym EXPLORIS przy ul. Ciołka 6 w Warszawie.

W dniach 20-21 maja 2013 r. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizuje w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie k/ Otwocka pod Warszawą konferencję pt. „Działania profilaktyczne w środowisku pracy na przykładzie międzynarodowego projektu EWA”.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Fundacja ETOH zapraszają do wzięcia udziału w jubileuszowej, X konferencji DDA pt. „Praca nad śladami traum i toksycznych relacji z rodzicami”. Konferencja odbędzie się w siedzibie Fundacji ETOH w dniach 23-25 czerwca 2013 r.
Projekt adresowany jest do psychoterapeutów, terapeutów uzależnień i osób zainteresowanych problematyką pracy z Dorosłymi Dziećmi Alkoholików oraz osób pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych. Szczegółowe informacje wraz z formularzem zgłoszeniowym do pobrania znajdują się na stronie internetowej Fundacji ETOH: www.etoh.edu.pl. Informacje można uzyskać również dzwoniąc pod numer telefonu: 22/836 80 80.

W dniach 7 – 9 maja 2013 roku w Gdańsku odbyła się Konferencja Sieci Gmin Wiodących pt. Skuteczna polityka wobec alkoholu w samorządach współorganizowana przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz samorząd gminy miasta Gdańsk. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele samorządów lokalnych wyróżniający się działaniami z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, a także członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Oferta pomocy w zmianie szkodliwych zachowań dla osób głuchych i niedosłyszących, które mają problemy alkoholowe.
W Warszawie została uruchomiona oferta wsparcia w zmianie szkodliwych zachowań dla głuchych i niedosłyszących mieszkańców Warszawy, którzy mają problemy alkoholowe.

Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży stanowią zagrożenie dla ich zdrowia, a nawet życia. Z jednej strony wpisane są w etap dorastania, a z drugiej mogą być sygnałem tego, że dziecko nie radzi sobie z przeciwnościami losu.

W dniach 2 – 3 grudnia odbył się Egzamin Certyfikacyjny dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień

Z wielkim bólem przyjęliśmy wiadomość o tragicznych wypadkach, które na początku stycznia przyniosły śmierć tak wielu osób. Wypadki te zapoczątkowały bardzo żywą dyskusję w mediach. Z niepokojem trzeba stwierdzić, iż większość pojawiających się wypowiedzi nie dotyka istoty problemu. Więcej mówimy o objawach choroby, niż o jej przyczynach. Przyczyną zaś jest powszechne nadużywanie alkoholu przez Polaków. Skala problemu jest przerażająca – prawie milion Polaków jest uzależnionych od alkoholu. Około 4 mln osób pije w sposób ryzykowny i szkodliwy. To są podstawowe problemy, z którymi musimy sobie dzisiaj poradzić.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie