PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

banner ramkowy szczepimysie

Akademia Myśli i Emocji zaprasza na międzynarodową konferencję >Dialog Motywujący i Terapia Poznawczo-Behawioralna w różnych zastosowaniach, czyli jak skutecznie wspierać klienta, specjalistę i system. Konferencja odbędzie się 15-16.06.2018r. w Toruniu, a gościem specjalnym będzie prof. William Miller twórca Dialogu Motywującego.

Czytaj więcej ...

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie oraz Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapraszają na bezpłatne szkolenie dla przedstawicieli ochrony zdrowia. Szkolenie poświęcone będzie podejmowaniu interwencji w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie.

W związku z napływającymi pytaniami w sprawie naruszenia zasad prowadzenia reklamy napojów alkoholowych przez ogólnopolską sieć sklepów, przedstawiamy stanowisko Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

Stanowisko

Egzamin certyfikacyjny dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień odbędzie się w dniach 4,5 i 6 czerwca 2018 roku w Centrum Konferencyjnym Roko przy ul. Techników 30 w Warszawie.

Informujemy, że w dniach 25-27 czerwca 2018 roku w Krakowie, organizujemy XXII Ogólnopolską Konferencję Przeciw Przemocy w Rodzinie adresowaną do osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W dniach  16-17 maja 2018r. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizuje w Warszawie szkolenie dla osób pracujących w żłobkach, poświęcone tematyce przeciwdziałania przemocy wobec małych dzieci. Dysponujemy jeszcze 13 wolnymi miejscami. Udział w szkoleniu jest bezpłatny; koszty zakwaterowania, wyżywienia i dydaktyki ponosi PARPA.

Akademia Myśli i Emocji s.j. zaprasza na Międzynarodową Konferencję Dialog Motywujący i Terapia Poznawczo-Behawioralna w różnych zastosowaniach, czyli jak skutecznie wspierać klienta, specjalistę i system. Konferencja odbędzie się w dniach 15-16.06.2018r. w Toruniu w Centrum Kongresowym Jordanki. Gościem Specjalnym konferencji jest Prof. William Miller, twórca Dialogu Motywującego. Wystąpią również najwyższej klasy eksperci z USA - C. Wagner, D. Prescott – oraz Wielkiej Brytanii - G. Undrill, J. Brecon i A. Kuczmierczyk. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.amie.pl

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie i Zakład Psychologii Lekarskiej  Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum zapraszają na konferencję naukowo-szkoleniową pt. „Odnajdywanie siebie w procesie psychoterapii uzależnień”. Konferencja - skierowana do specjalistów terapii uzależnień, psychoterapeutów, lekarzy i psychologów - odbędzie się 15 maja 2018 roku w Krakowie.

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni zaprasza do udziału w konferencji pt. „Innowacja, integracja, inspiracja - kierunki odpowiedzi na zjawisko uzależnień”. Konferencja odbędzie się w dniu 8 czerwca 2018 roku w Gdyni w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu przy ul. Kieleckiej 7 i jest częścią obchodów XX-lecia działalności Ośrodka.

Stanowisko Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie ograniczenia czasu emisji reklam piwa.

Czytaj więcej...

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że w dniu 11 kwietnia 2018r  został ogłoszony otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 z terminem naboru wniosków do 11 maja 2018 r. Treść ogłoszenia jest dostępna w BIP w zakładce "Przetargi i konkursy NPZ".

Informacja o wynikach postępowania dotacyjnego na zadanie: "Wydawanie czasopisma z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności propagującego postawy trzeźwościowe i abstynenckie w środowisku Kościoła Katolickiego i innych związków wyznaniowych".

Czytaj więcej...

Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłasza konkurs na współfinansowanie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia 2016-2020 Nr zadania 3/3.1.2.4/18/DRM/PARPA - „Organizacja ogólnopolskich/ponadregionalnych szkoleń dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym.”

Dyrektor PARPA ogłasza konkurs na współfinansowanie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia 2016-2020. Zadanie Nr 2 /3.1.2.4./18/DRM/PARPA „Interdyscyplinarne szkolenie dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie