PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

banner ramkowy szczepimysie

Fundacja >Rodzina od A do Z< zaprasza na bezpłatne szkolenie dla rodziców adopcyjnych i rodziców zastępczych na temat pracy z dziećmi z FASD. Projekt edukacyjny realizowany jest na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywana Problemów Alkoholowych w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Przedstawiamy Apel Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych, w którym Bp Tadeusz Bronakowski zaprasza wszystkich do podjęcia zobowiązania: "Sto dni abstynencji na 100 - lecie Niepodległości" .
Inicjatywa ta rozpoczyna się 4 sierpnia i trwa do 11 listopada.

Zapraszamy do udziału w konferencji podsumowującej realizację międzynarodowego projektu UPC-Adapt, która odbędzie się 30 listopada 2018 roku w Pradze w Republice Czeskiej.

Publikujemy wyniki konkursu ogłoszonego 11 kwietnia 2018 r. na realizację zadania  z zakresu zdrowia publicznego określonych w narodowym programie zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 -profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi - tj. na realizację zadania - 44/3.4.3/18/DEA wspieranie badań naukowych w obszarze czynników ryzyka i czynników chroniących przed problemami wynikającymi z picia alkoholu w związku z konkursem 

Wyniki...

Publikujemy wyniki konkursu  ogłoszonego 11 kwietnia 2018 r. na realizację zadań  z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym programie zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 - profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

Komunikat dotyczący zadania 2/3.1.2.4/18/DRM/PARPA  "Interdyscyplinarne szkolenie dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie"

Czytaj więcej...

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje o rozstrzygnięciu konkursu realizację zadania 3/3.1.2.4./18/DRM/PARPA - Organizacja ogólnopolskich/ponadregionalnych szkoleń dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym na rok 2018.

W dniach 04-05-06 czerwca 2018 roku w Warszawie odbyła się XXXVII sesja egzaminów certyfikacyjnych dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień

„Od 25 maja, obowiązują nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych - RODO. Zapraszamy do zapoznania się z informacją PARPA o ochronie danych osobowych w związku z ich przetwarzaniem i w sprawie swobodnego przepływu danych.

Ogłaszamy nabór dla specjalistów psychoterapii uzależnień oraz osób będących w trakcie szkolenia, do projektu Bez Granic II - „Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki selektywnej lub wskazującej wśród osób z niepełnosprawnościami, mających problem ze szkodliwym używaniem lub z uzależnieniem od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych” finansowanego przez Urząd m.st. Warszawy a realizowanego przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi we współpracy z PARPA.

„Lista ofert spełniających kryteria formalne oraz niespełniających kryteriów formalnych, złożonych w ramach konkursu ofert z dnia 11 kwietnia 2018 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi”.

Czytaj więcej...

Akademia Myśli i Emocji zaprasza na międzynarodową konferencję >Dialog Motywujący i Terapia Poznawczo-Behawioralna w różnych zastosowaniach, czyli jak skutecznie wspierać klienta, specjalistę i system. Konferencja odbędzie się 15-16.06.2018r. w Toruniu, a gościem specjalnym będzie prof. William Miller twórca Dialogu Motywującego.

Czytaj więcej ...

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie oraz Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapraszają na bezpłatne szkolenie dla przedstawicieli ochrony zdrowia. Szkolenie poświęcone będzie podejmowaniu interwencji w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie.

W związku z napływającymi pytaniami w sprawie naruszenia zasad prowadzenia reklamy napojów alkoholowych przez ogólnopolską sieć sklepów, przedstawiamy stanowisko Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

Stanowisko

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie