PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

banner ramkowy szczepimysie

CZARODZIEJE DUSZ NA START! - II Otwarte Mistrzostwa Polski w MTB dla osób zajmujących się profesjonalną pomocą psychologiczną.

Dnia 15 maja 2011 roku w LEGIONOWIE koło Warszawy zostaną przeprowadzone
II Otwarte Mistrzostwa Polski w MTB dla osób zajmujących się profesjonalną pomocą psychologiczną - CZARODZIEJE DUSZ NA START!

KONFERENCJA
pt. "Od neurobiologii do symptomatologii i leczenia alkoholizmu"


Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, w dniu 6 czerwca 2011 roku, konferencję naukowo-szkoleniową pt. "Od neurobiologii do symptomatologii i leczenia alkoholizmu".
Patronat merytoryczny nad konferencją sprawuje Zespół Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Instytutu |Psychiatrii i Neurologii, kierowany przez dr Bogusława Habrata.

EGZMIN CERTYFIKACYJNY NA SPECJALISTĘ PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ/INSTRUKTORA TERAPII UZALEŻNIEŃ - 30.V-2.VI BR.

Egzamin certyfikacyjny dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień/instruktora terapii uzależnień odbędzie się w dniach 30 maja – 2 czerwca (poniedziałek – czwartek) w Ośrodku Szkoleniowym EXPLORIS przy ul. Erazma Ciołka 6 w Warszawie (www.exploris.pl - mapa z lokalizacją Ośrodka znajduje się na stronie).

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że rozstrzygnięto konkurs na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na zadanie:

„Przesłanie humanistyczne w psychoterapii osób uzależnionych i ich rodzin” - Zespół Ośrodka INTRA zaprasza w dniach 8-11 lipca 2011r. na szkolenie o charakterze wykładowo-warsztatowym dla psychoterapeutów pracujących z osobami uzależnionymi i ich rodzinami.

WDZIĘCZNI BO TRZEŹWI – koncert na rzecz klubu „Poznańska 38” odbędzie się 25 maja 2011r. o godz. 19.00 w teatrze IMKA w Warszawie przy ul. Konopnickiej 6.

W dniach 12-13 maja 2011 roku w Warszawie odbyła się V edycja Młodzieżowego Ogólnopolskiego Przeglądu Spektakli Profilaktycznych. Organizatorami Przeglądu byli: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Biuro Rzecznika Praw Dziecka oraz Dom Kultury Dzielnicy Włochy.

W dniach 7 - 9 marca w Krakowie odbyła się Narada Pełnomocników Zarządów Wojewódzkich ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz kierowników Wojewódzkich Ośrodków Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia.

9 lutego 2011roku w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się problematyką pomocy ofiarom przestępstw i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Inicjatorem i gospodarzem spotkania był Minister Sprawiedliwości – Krzysztof Kwiatkowski. W spotkaniu wzięli udział także Katarzyna Łukowska – zastępca dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, mł. insp. Ryszard Garbarz – zastępca Dyrektora Biura Prewencji Komendy Głównej Policji, Marzena Kruk – zastępca dyrektora Departamentu Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości, Andrzej Martuszewicz – Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów oraz przedstawiciele Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendy Głównej Policji, PARPA i in.

Informujemy, że formularz ankiety PARPA-G1_2010 jest już dostępny na stronie internetowej PARPA w zakładce „Informacje dla gmin”.

Czytaj

Ogólnopolskie szkolenie dla osób dyżurujących w telefonach zaufania, przedstawicieli punktów informacyjno-konsultacyjnych pt. „Nadzieje i oczekiwania – wokół problemów emocjonalnych ludzi”.

W dniach 2-3 grudnia 2010 roku w Fundacji ETOH w Warszawie odbyło się ogólnopolskie szkolenie dla 110 osób dyżurujących w telefonach zaufania, przedstawicieli punktów informacyjno-konsultacyjnych pt. „Nadzieje i oczekiwania – wokół problemów emocjonalnych ludzi”. Tematy szkolenia obejmowały m.in. obszar interwencji kryzysowej wobec osób przeżywających żałobę, sposoby wprowadzania zmian w życie. Zaplanowane warsztaty były okazją zdobycia praktycznej wiedzy z zakresu pracy z ludźmi, którzy przeżywają kryzysy emocjonalne. Szkolenie było dofinansowane przez: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Miasto Stołeczne Warszawa.

Plakaty promujące Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania korupcji.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie.

Minister Zdrowia podpisał Rozporządzenie w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie. Delegację do przygotowania Rozporządzenia zawiera ustawa z dn. 10 czerwca 2010r o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zgodnie z obowiązującym prawem dokument ten będzie mógł wystawić bezpłatnie każdy lekarz na wniosek osoby doznającej przemocy w rodzinie. Zaświadczenie nie likwiduje dotychczasowych – płatnych - obdukcji, do wstawiania których uprawnienie mają wyłącznie biegli sądowi.
Teść Rozporządzenia znajduje na stronie Ministerstwa zdrowia pod adresem:

http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m15&ms=739&ml=pl&mi=739&mx=0&ma=16241

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA na superwizję kliniczną finansowaną przez PARPA w 2011 roku.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie