PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

banner ramkowy szczepimysie

Infolinia dla osób pokrzywdzonych przemocą – Porozumienie Ministra Sprawiedliwości, Komendanta Głównego Policji oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski, Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk oraz Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Krzysztof Brzózka podpisali dzisiaj Porozumienie dotyczące utworzenia i funkcjonowania telefonu interwencyjno-informacyjnego.

Telefoniczne konsultacje prawne dla ofiar przemocy w dn. 25 lutego- 1 marca 2013r
ZADZWOŃ! – 22/250-63-05

W dniach 25 lutego - 1 marca 2013r – w czasie trwania Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw – w Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzone będą telefoniczne konsultacje prawne dla osób doznających przemocy w rodzinie.
Od poniedziałku 25 lutego do piątku 1 marca 2013r. w godz. 10.00-14.00 pod numerem telefonu 22/25-06-305 pełnić będzie dyżury prawnik specjalizujący się zagadnieniach związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz w sprawach karnych i rodzinnych.

Instytut Psychologii Zdrowia PTP we współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zakładem Terapii Rodzin, Katedrą Psychiatrii UJ CM i miesięcznikiem „CHARAKTERY” zaprasza do udziału w Szkole Letniej organizowanej w Szczyrku w dniach 12 – 15 września 2013. Tematem wiodącym jest „Metody i strategie pomocy psychologicznej dla par”.

więcej informacji

Sprawozdanie z Konferencji podsumowującej projekt European Workplace and Alcohol (EWA) w Polsce „Działania profilaktyczne w środowisku pracy na przykładzie międzynarodowego projektu EWA”

W dniach 20-21 maja 2013 r. w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie k/ Otwocka pod Warszawą, odbyła się Konferencja podsumowująca realizację projektu European Workplace and Alcohol (EWA) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Konferencja został zorganizowana przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współpracy z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej.

W dniach 4 – 5 czerwca br. w Warszawie, w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym Exploris mieszczącym się przy ul. Ciołka 6, odbyła się XXVIII sesja egzaminów certyfikacyjnych dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień (zgodnie z § 13 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi).

29 maja 2013 roku w ramach Europejskiego Tygodnia Walki z Rakiem odbyła się międzynarodowa konferencja w Dublinie, podczas której eksperci z obszaru zdrowia zwracali uwagę na zależność pomiędzy spożywaniem alkoholu a chorobami nowotworowymi.

32. Ogólnopolska Pielgrzymka na Jasną Górę w intencji trzeźwości rodzin odbędzie się w dniach 15–16 czerwca 2013 r.

W dniu 20 czerwca o godz. 11. 00 Instytut Organizacji Ochrony Zdrowia Uczelni Łazarskiego organizuje publiczną prezentację raportu pt. ,,Ekonomiczne aspekty skutków picia alkoholu w Europie i w Polsce”, przygotowanego przez ekspertów IOOZ oraz Debatę Ekspercką nad jego wynikami.

KONKURS na opracowanie projektu działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie skierowanych do przedstawicieli ochrony zdrowia.

>>>>> Tu zobacz pełną treść OGŁOSZENIA O KONKURSIE <<<<<

Wakacje to czas relaksu i zabawy. Nie każdy jednak ma na zabawę dobry pomysł. Nierzadko ostatni dzwonek szkolny jest dla młodych ludzi sygnałem rozpoczynającym wielkie pijaństwo, a wraz z nim wielkie ryzyko. Mniejsza kontrola ze strony dorosłych, duża ilość wolnego czasu i brak pomysłów na jego konstruktywne wykorzystanie powodują, iż młodzi ludzie częściej podejmują różnego rodzaju ryzykowne zachowania. Co roku śledzimy wycinki prasowe opisujące tragiczne wydarzenia związane z wakacyjnym piciem, niewesołe są także relacje samej młodzieży, która dzieli się swoimi niepokojami. Czy możemy coś zrobić by ograniczyć ryzyko i sprawić by czas radości nie zmieniała się w tragedię?

KONFERENCJA „POMOC RODZINIE OSÓB UZALEŻNIONYCH – TEORIA I PRAKTYKA”, 12-13-14 listopada 2013 r., Cedzynia k. Kielc

Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach, Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kielcach, władze miasta Kielce, Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „PRO” we współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapraszają do udziału w Konferencji naukowo-szkoleniowej organizowanej w Cedzynie k. Kielc w dniach 12-13-14 listopada 2013 r. Tematem konferencji jest: „POMOC RODZINIE OSÓB UZALEŻNIONYCH – TEORIA I PRAKTYKA”.
Konferencja ma na celu zarówno przedstawienie aktualnego stanu wiedzy i badań związanych z problematyką uzależnienia od alkoholu, terapią rodzin z problemem alkoholowym jak i przeprowadzenie dla terapeutów uzależnień warsztatów rozwijających umiejętności pomocowe.

Czytaj więcej <<<<<

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, iż w dniach 5 i 6 grudnia 2013 roku odbędzie się egzamin na Specjalistę/Konsultanta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Przychodnia Zdrowia Malinowa prowadzi – finansowany ze środków miasta Łodzi - Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Program Wczesnej Interwencji. Trwa nabór do letniej edycji, pierwsze zajęcia ruszają 23 lipca.

Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień zaprasza na Konferencję pt. Więź - intymność – seksualność w psychoterapii osób z syndromem DDA, która odbędzie się w dniach 24-25 października 2013 r. w Hotelu „Pod Dębami” w Osieczanach koło Myślenic. Konferencja jest adresowana do psychoterapeutów, specjalistów psychoterapii uzależnień zajmujących się i zainteresowanych wzbogaceniem swojego rozumienia relacji terapeutycznej i specyfiki zjawisk występujących w psychoterapii pacjentów z syndromem DDA. Współorganizatorem konferencji jest Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie