PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

banner ramkowy szczepimysie

Uprzejmie informujemy, że zarządzeniem p.o. Dyrektora PARPA, dzień 28 grudnia 2020 r. jest dniem wolnym od pracy.

ZASADY FINANSOWANIA SUPERWIZJI KLINICZNEJ w 2021 r.ZASADY FINANSOWANIA SUPERWIZJI KLINICZNEJ w 2021 r.w ramach Programu szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz w zakresie instruktora terapii uzależnień.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, iż z uwagi na ograniczona liczbę miejsc, zamyka nabór  na szkolenie on-line nt przeciwdziałania przemocy w rodzinie w okresie pandemii COVID-19, które odbędzie się w dn. 16 grudnia 2020r. Do dnia 6 grudnia br. do udziału w szkoleniu zgłosiło się 110 osób. Osoby zakwalifikowane otrzymają - do dnia 11 grudnia br. - szczegółowe informacje o szkoleniu wraz z linkiem aktywacyjnym do platformy Zoom na podany w ankietach zgłoszeniowych adres mailowy.

LISTA WNIOSKÓW SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA FORMALNE ORAZ NIESPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIÓW FORMALNYCH.

Egzaminy certyfikacyjne PARPA w roku 2020 odbyły się po raz pierwszy w trybie online. Z powodu pandemii oraz wynikającej z tego powodu szczególnie niepewnej i zmiennej sytuacji sesja egzaminacyjna, do której kandydaci zgłosili się już w lutym tego roku była stopniowo przesuwana, ostatecznie jej zakończenie miało miejsce dopiero 2 grudnia. Sesja jesienna została natomiast przeprowadzona zgodnie z zaplanowanym na ten rok harmonogramem.

Komunikat odnośnie unieważnienia postępowania konkursowego na realizację zadania 14/2021/DEA - Adaptacja do realizacji on-line programu rekomendowanego w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.

Przekazujemy zaproszenie do udziały oraz informacje od organizatora konferencji: Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej. Poniżej treść zaproszenia: 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizuje w dniu 16 grudnia 2020r. szkolenie on-line nt. pracy z członkami rodzin z problemem przemocy w okresie pandemii COVID-19. Szkolenie adresowane jest do członków grup roboczych i zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Szkolenie obejmować będzie dwa bloki tematyczne:

W związku z wątpliwościami zgłaszanymi przez poradnie terapii uzależnienia od alkoholu, dotyczącymi możliwości realizacji sesji psychoterapii grupowej za pomocą systemów teleinformatycznych, przekazujemy Państwu informację, którą PARPA uzyskała w Narodowym Funduszu Zdrowia:

Z zasadami postępowania przy udzielaniu świadczeń w zakresie leczenia uzależnień w czasie trwania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanego zakażeniami SARS-CoV-2 można zapoznać się klikając w link:  https://www.gov.pl/web/zdrowie/wytyczne-dla-poszczegolnych-zakresow-i-rodzajow-swiadczen . Zasady dla placówek leczenia uzależnień znajdują się pod nr 7.

„p. o. Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłasza  konkurs  z dnia 4 listopada 2020 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi, z terminem naboru wniosków do 25 listopada 2020r., godz. 11:00

Link do konkursu.

W związku z aktualnymi obostrzeniami spowodowanymi sytuacją pandemii, wprowadzonymi na terenie całego kraju, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rekomenduje wstrzymanie realizacji staży klinicznych (II etap programu szkolenia) do czasu ustabilizowania się sytuacji epidemicznej. Realizacja superwizji klinicznych (III etap programu szkolenia) nadal jest możliwa, przy czym rekomenduje się realizację superwizji w formie zdalnej.

Kandydaci na specjalistów psychoterapii uzależnień oraz kandydaci na instruktorów terapii uzależnień, którzy:

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie