PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

banner ramkowy szczepimysie

Informacja o wiosennej i zimowej sesji egzaminów dla kandydatów na specjalistów psychoterapii uzależnień i instruktorów terapii uzależnień w roku 2020.

 

W dniach 18-19-20 listopada 2019 roku w Warszawie odbyła się XXXX sesja egzaminów certyfikacyjnych dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień.

Czytaj więcej

Publikujemy apel Towarzystwa Trzeźwości Transportowców o zachowanie trzeźwości na drodze w okresie świątecznym, któremu towarzyszy wzmożona aktywność kierowców.

Wiecej...

 

Opinia w przedmiocie odpowiedzi na pytanie, czy w stosunku do pacjentów zakładów lecznictwa odwykowego, wobec których wydano orzeczenie w przedmiocie zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu, dopuszczalne jest stosowanie przymusu bezpośredniego w celu zapobieżenia ich samowolnemu oddaleniu się z zakładu? Przedmiotowa opinia została uzgodniona z Ministerstwem Zdrowia.

Czytaj

Egzamin certyfikacyjny dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień odbędzie się w dniach 18,19 oraz 20 listopada 2019 roku w Centrum Konferencyjnym Roko przy ul. Techników 30 w Warszawie.

Informacja o egzaminie

Kolejność wejść na egzamin 18.XI.19

Kolejność wejść na egzamin 19.XI.19

Kolejność wejść na egzamin 20.XI.19

Publikujemy listy dopuszczonych i niedopuszczonych do egzaminu kandydatów na specjalistów psychoterapii uzależnień oraz instruktorów terapii uzależnień, którzy zgłosili się do sesji egzaminacyjnej planowanej na 18-19-20 listopada 2019 roku.

Czytaj więcej

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych powołanych do realizacji zadań związanych z pomocą rodzinom z problemem przemocy. Szkolenie organizowane przez PARPA odbędzie się w dniach 25 – 26 listopada 2019 r. Adresowane jest do osób, które pracują  w bezpośrednim kontakcie z osobami doznającymi lub stosującymi przemoc w rodzinie.

Czytaj więcej

Ankieta zgłoszeniowa

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do udziału w bezpłatnej konferencji poświęconej uzależnieniu kobiet od alkoholu, ich doświadczeniom, skutkom nałogu i walce z nim. Konferencja odbędzie się w Warszawie w dniach 23/24 października br.

Fundacja ETOH zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla osób z województwa mazowieckiego. Szkolenie realizowane jest na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Dokument do pobrania

OPINIA PREZESA URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
w przedmiocie możliwości uzyskiwania przez gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych danych od innych podmiotów

 Dnia 4 października 2019 r. PARPA otrzymała od Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych opinię w przedmiocie możliwości uzyskiwania przez gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych danych, w tym danych wrażliwych, od innych podmiotów na podstawie art. 25a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 ze zm.) na rzecz procedury zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu. Poniżej załączamy treść opinii.

Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień KSTU informuje, że przygotowało program szkolenia w zakresie nabywania i rozwijania umiejętności prowadzenia superwizji pod nazwą Krakowska Szkoła Superwizorów Psychoterapii Uzależnień SuperKRAK-UZ.

Zapraszamy wychowawców placówek wsparcia dziennego, świetlic socjoterapeutycznych, świetlic opiekuńczo-wychowawczych, pedagogów, psychologów oraz pracowników klubów młodzieżowych, do udziału w bezpłatnej konferencji organizowanej na zlecenie PARPA przez Fundację „Dobrostan”. Konferencja odbędzie się w Toruniu w dniach  4-6.11.2019r.

Czytaj więcej...

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla wychowawców pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym organizowane na zlecenie PARPA przez firmę „ITEM – Umiejętności Społeczne Emil Szumiło”. Szkolenia obejmują trzy moduły: Praca z dziećmi z zaburzeniami przywiązania, Wpływ traumy wczesnorozwojowej na funkcjonowanie dziecka, Praca z dziećmi doświadczającymi krzywdzenia.

Czytaj więcej,,,

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej oraz Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS serdecznie zapraszają na międzynarodową konferencję "Dialog Motywujący. Dotychczasowe doświadczenia i nowe perspektywy", która odbędzie się w dniach 21-22 września w Warszawie.

Czytaj więcej...

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie