PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

banner ramkowy szczepimysie

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla wychowawców pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym organizowane na zlecenie PARPA przez firmę „ITEM – Umiejętności Społeczne Emil Szumiło”. Szkolenia obejmują trzy moduły: Praca z dziećmi z zaburzeniami przywiązania, Wpływ traumy wczesnorozwojowej na funkcjonowanie dziecka, Praca z dziećmi doświadczającymi krzywdzenia.

Czytaj więcej,,,

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej oraz Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS serdecznie zapraszają na międzynarodową konferencję "Dialog Motywujący. Dotychczasowe doświadczenia i nowe perspektywy", która odbędzie się w dniach 21-22 września w Warszawie.

Czytaj więcej...

Informujemy, że  egzamin na Specjalistę/Konsultanta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  odbędzie się w dniach  18 i 19 listopada 2019 roku.

Czytaj więcej...

Publikujemy wyniki konkursów ogłoszonych 2 lipca 2019r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego, określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020  w ramach celu operacyjnego Nr 2 „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi”.

Czytaj więcej...

Zapraszamy do uczestnictwa w Międzynarodowej Konferencji Szkoleniowej poświęconej tematyce Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD), organizowanej przez Fundację Fascynujący Świat Dziecka. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj: https://fasfundacja.pl/miedzynarodowa-konferencja-szkoleniowa/

Osoby planujące przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego na specjalistę psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień proszone są o korzystanie z nowych, zaktualizowanych wzorów dokumentów dostępnych na stronie www.parpa.pl w dziale „Certyfikacja terapeutów – Wzory dokumentów”.

Ogłoszenie...

W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacji medialnymi na temat prowadzonych przez PARPA prac nad wprowadzeniem ceny minimalnej za porcję standardową alkoholu, niniejszym oświadczam, że  obecnie w PARPA nie są prowadzone  żadne prace legislacyjne związane z tym tematem.

PARPA jako instytucja ekspercka zleca różne analizy ekonomiczne i gromadzi dane dotyczące m.in akcyzy, ceny,  relacji między ceną a spożyciem, wpływu reklamy na spożycie wśród młodzieży itp., ale prowadzenie analiz nie jest równoznaczne z rozpoczęciem prac legislacyjnych. Dodatkowo należy zauważyć, że wszystkie projekty o charakterze zmian legislacyjnych zatwierdza w pierwszej kolejności Ministerstwo Zdrowia, jako organ nadzorujący PARPA.  

Katarzyna Łukowska

p.o dyrektora PARPA

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z gmin o najniższych dochodach z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Szkolenie realizowane jest na zlecenie PARPA przez Fundację ETOH.

Akademia Dialogu Motywującego zaprasza na szkolenie na poziomie średniozaawansowanym dla terapeutów uzależnień w odniesieniu do uzależnień behawioralnych które organizowane jest w ramach Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

Czytaj więcej...

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprasza do udziału w II konferencji naukowej z cyklu: "Przemoc domowa. Perspektywa psychologiczna, społeczna i prawna" pt. "Osoby doznające przemocy w różnych etapach życia - dzieciństwo, wiek dorosły, starość"

Jak co roku w sierpniu Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości apeluje do wierzących i wszystkich ludzi dobrej woli o dar abstynencji w sierpniu.

Współczesnym apostołom trzeźwości towarzyszy niepokój, by nie utracić dorobku poprzedników. Pomimo wysiłku wielu duchownych i świeckich, coraz trudniej bronić trzeźwości w naszym narodzie. Wiele statystyk pokazuje, że powinniśmy być zawstydzeni zbyt wysokim spożyciem alkoholu w Polsce. Prawie milion Polaków jest uzależnionych, a 3 miliony pije ryzykownie i szkodliwie.

LISTA WNIOSKÓW SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA FORMALNE ORAZ NIESPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIÓW FORMALNYCH, ZŁOŻONYCH W RAMACH KONKURSU Z DNIA 2 LIPCA 2019 R. NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO OKREŚLONYCH W NARODOWYM PROGRAMIE ZDROWIA NA LATA 2016-2020 W RAMACH CELU OPERACYJNEGO NR 2 PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z UŻYWANIEM SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH, UZALEŻNIENIAMI BEHAWIORALNYMI I INNYMI ZACHOWANIAMI RYZYKOWNYMI.

Czytaj więcej...

Publikujemy ogłoszenie o konkursie z dnia 2 lipca 2019 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi z terminem naboru wniosków do 17 lipca 2019 r., godz. 15:00

Treść ogłoszenia...

Zapraszamy Państwa do składania abstraktów na konferencję naukową poświęconą tematyce Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) organizowaną przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika w Krakowie. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj: https://konferencja-fasd-abstrakty.konfeo.com/pl/groups

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie