PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

banner ramkowy szczepimysie

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, iż kończy nabór uczestników na szkolenie dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym i przemocą, zaplanowane na 26-27 marca 2014r.
Do 17 lutego br. zgłosiło się ponad 100 osób a zakwalifikowanych zostanie 50 osób. O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu decydować będzie kolejność zgłoszeń oraz bezpośrednia praca z dziećmi w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich.
Po 25 lutego br. osoby zakwalifikowane otrzymają - na wskazany w ankiecie zgłoszeniowej adres - pisemną informację o miejscu szkolenia.

KARTA ZGŁOSZENIOWA na superwizję kliniczną finansowaną przez PARPA w 2014 roku.

Otwarty konkurs na wspieranie realizacji zadań wieloletnich z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w latach 2014-2016

Otwarty konkurs na wspieranie realizacji zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zlecanego w 2014 roku przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uprzejmie informuje, iż egzamin na certyfikowanego specjalistę w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych, planowany w dniach 25-26 września, 2013 r. został odwołany.

W latach 2003-2011 monitorowano efektywność terapii osób uzależnionych od alkoholu leczonych w Ośrodku Terapii Uzależnień MONAR, mieszczącym się przy ul. Marywilskiej w Warszawie. Z raportem relacjonującym wyniki badania autorstwa Bogusława Włodawca można zapoznać się na stronie: http://psychologia.net.pl/e-booki/raport_z_badan_-_analiza_efektywnosci_terapii_odwykowej_bezdomnych_alkoholikow.pdf

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w konferencji Dialog Motywujący – metoda skutecznego pomagania.

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem konferencją oraz przyjętymi zasadami rekrutacji (wg kolejności zgłoszeń) przedstawiamy Państwu listę osób zakwalifikowanych do udziału w konferencji Dialog Motywujący – metoda skutecznego pomagania. Osoby, które przesłały swoje zgłoszenie, a nie zostały zakwalifikowane znajdują się na liście rezerwowej. Gdyby ktoś z zakwalifikowanych uczestników zrezygnował z udziału w konferencji kolejne osoby z listy rezerwowej będą zapraszane indywidualnie.
W związku z tym osoby, które zrezygnowałyby z udziału w konferencji, proszone są o jak najszybsze mailowe poinformowanie organizatorów (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Pozwoli to na racjonalne wykorzystanie miejsc konferencyjnych.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, iż w dniach 5 i 6 grudnia 2013 roku odbędzie się egzamin na Specjalistę/Konsultanta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Streszczenie raportu ESPAD z 2011 roku – opisujące zjawisko używania substancji przez uczniów w 36 krajach europejskich.
Treść raportu

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, iż 13.11.2013 r odbędzie się egzamin na Certyfikowanego Specjalistę w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych.

Egzamin przeprowadzony będzie w oparciu o zasady egzaminowania zawarte w „Programie potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych.”, który jest dostępny na stronie www.parpa.pl w zakładce Informacje dla gmin link Program Certyfikowania.

Konferencja "Dylematy współczesnego Świata - Dojrzali dorośli, potrzebujemy Was!"

Śląska Fundacja Błękitny Krzyż ogłasza nabór na szkolenie w zakresie uzależnień behawioralnych (hazard i pracoholizm) realizowane na podstawie otrzymanego grantu z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizuje w dn. 21-22 listopada 2013r w Warszawie szkolenie dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym i przemocą.
Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do osób pracujących z dziećmi w świetlicach socjoterapeutycznych, szkołach i innych placówkach działających w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich.
Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia dotyczące m.in. portretu dziecka krzywdzonego, konsekwencji doznawania przemocy, zasad interwencji w sytuacji podejrzenia przemocy wobec dziecka oraz roli pedagogów w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz realizacji procedury "Niebieskie Karty".

Nowa publikacja: „Wybrane zagadnienia psychologii alkoholizmu” Jan Chodkiewicz i Krzysztof Gąsior (red.)

Nakładem Wydawnictwa Difin ukazała się ciekawa publikacja adresowana między innymi do szerokiego grona terapeutów jak i naukowców zajmujących się tematyką uzależnień.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie