PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

banner ramkowy szczepimysie

IV koncert "Wdzięczni bo trzeźwi" odbędzie się w teatrze ATENEUM, 21 maja 2012 o godz. 19.00
Organizatorem koncertu jest Stowarzyszenie Integracji Społecznej "Klub Poznańska38"

W dniach 21-23 maja 2012 roku w Krakowie odbędzie się organizowana przez Państwową Agencję Rozwiązywania problemów Alkoholowych XVI Ogólnopolska Konferencja Przeciw Przemocy w Rodzinie adresowana do członków Ogólnopolskiego Porozumienia Osób, Instytucji i Organizacji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, iż w dniach 29 i 30 listopada 2012 roku odbędzie się egzamin na Specjalistę/Konsultanta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Egzamin przeprowadzony będzie w oparciu o zasady egzaminowania zawarte w „Programie potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinach w szczególności z problemem alkoholowym” i trwać będzie 1 dzień.

Egzamin certyfikacyjny dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień/instruktora terapii uzależnień odbędzie się w dniach 2 – 5 lipca (poniedziałek – czwartek) w Ośrodku Szkoleniowym EXPLORIS przy ul. Ciołka 6 w Warszawie.

Zapraszamy do korzystania z witryny internetowej www.duszpasterstwotrzezwosci.pl prowadzonej przez Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości, na której znajdą Państwo zaproszenie na XXXI Ogólnopolską Pielgrzymkę na Jasną Górę w intencji trzeźwości rodzin, która odbędzie się 16-17 czerwca 2012 r., a także inne informacje na temat podejmowanych inicjatyw z zakresu promowania zdrowego i trzeźwego stylu życia.

Ogólnopolska Sieć Organizacji Streetworkerskich - OSOS zaprasza do udziału w projekcie pod nazwą "Wzmocnienie polskich organizacji streetworkerskich" (dofinansowanemu z Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2012).

Projekt adresowany jest do organizacji pozarządowych prowadzących działalność streetworkerską, której odbiorcami są dzieci i młodzież pochodząca z rodzin niewydolnych wychowawczo, spędzające większość swego czasu "na ulicy" poza opieką osób dorosłych.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, iż Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, będące częścią struktury organizacyjnej Miasta Krakowa, w ramach zadań statutowych prowadzi następujące działania:

Studium Psychoterapii Humanistycznej dla Psychoterapeutów Uzależnień.
Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie zaprasza do udziału w drugiej edycji Studium Psychoterapii Humanistycznej dla Psychoterapeutów Uzależnień.

Egzamin na Certyfikowanego Specjalistę w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, iż 12-13 września 2012 r. odbędzie się egzamin na Certyfikowanego Specjalistę w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych.

Szkolenie „Lokalne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień”

Konferencja „Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – szanse i wyzwania”

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz
Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii

mają zaszczyt zaprosić na konferencję

Praca z rodzinami pacjentów uzależnionych”

Termin Konferencji: 8-10 października 2012r.
Miejsce Konferencji: Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy ZETOM w Jachrance k/Warszawy; adres: Jachranka 76a, 05-140 Serock; www.zetom.info

Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji pt. "Współpraca. Ku wspólnym rozwiązaniom" (Lublin, 19-21 kwietnia br.), iż termin przesyłania zgłoszeń został przedłużony do dnia 6 kwietnia 2012 roku.

Studium Reintegracji Społecznej przy Towarzystwie Psychoprofilaktycznym zaprasza na bezpłatny cykl szkolenia zawodowego.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie