PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Rezolucja nr 61.4 Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w sprawie ograniczenia szkodliwego spożywania alkoholu, podjęta 23 maja 2008 r. na 61 WHA w Genewie.

RUSZA KAMPANIA BILLBOARDOWA "Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne" !
 
Zobacz czy w Twoim mieście pojawią sie billboardy i citilighty.

Wejdź na www.wyhamujwpore.pl zakładka "Samorządy i instytucja w kampanii - informacje dla samorządów"

 

19-go października 2007 roku w sali konferencyjnej łomżyńskiego Ratusza, w ramach „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2007 rok”, odbyła się konferencja pt.: „Lokalny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, której celem było wypracowanie metod działania lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie...........  ...

EGZMIN CERTYFIKACYJNY NA SPECJALISTĘ PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ/INSTRUKTORA TERAPII UZALEŻNIEŃ - 6.XII-9.XII BR.

Egzamin certyfikacyjny dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień/instruktora terapii uzależnień odbędzie się w dniach 6 – 9 grudnia (poniedziałek – czwartek) w Ośrodku Szkoleniowym EXPLORIS przy ul. Erazma Ciołka 6 w Warszawie (www.exploris.pl - mapa z lokalizacją Ośrodka znajduje się na stronie).

Wrzesień upłynął w gminie Praszka pod znakiem kampanii „Ciąża bez alkoholu”, do której przygotowywano się już w sierpniu. Swoje uczestnictwo zadeklarowały wszystkie Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej z terenu gminy („ESKULAP”, „MEDYK” i „CENTRUM”), a także Przychodnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu z Olesna, Stowarzyszenie Inicjatywa

Otwarty konkurs trzyletni.

Otwarty konkurs
na wspieranie realizacji zadań wieloletnich z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zlecanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach działu 851 (ochrona zdrowia), rozdział 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi):

Zlecanie realizacji zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych odbywać się będzie na podstawie art. 106 ust. 2 pkt 1 lit d oraz art. 131 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), po przeprowadzeniu otwartego konkursu na zasadach określonych w art. 13-19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.):.........

Fundacja Ernst & Young wraz z Poradnią Psychologiczną ITEM zapraszają na konferencję „Regulacja emocji w świetle teorii przywiązania”, która odbędzie się w dniach 10-11 września 2012r w Szczyrku, w Centrum Kongresów i Rekreacji „Orle Gniazdo”.

W dniach 2 – 5 lipca br. w Warszawie, w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym Exploris mieszczącym się przy ul. Ciołka 6, odbyła się XXVI sesja egzaminów certyfikacyjnych dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień.

 

W dniu 16 czerwca 2008 roku w siedzibie PARPA, przy ul. Szańcowej 25 w Warszawie odbyła się narada Zespołu Ekspertów ds. Lokalnych i Regionalnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

„Bez dowodu nie kupisz” to hasło nowej akcji, prowadzonej w Radomsku od 19 czerwca.

SEMINARIUM „Promocja zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży: zagrożenia i możliwości pomocy”

W Gdańsku po raz kolejny rusza kampania społeczna „Kieruj bez procentów” prowadzona od 2004 roku przez Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu we współpracy z Policją i Strażą Miejską pod patronatem Prezydenta Miasta Gdańska.

Szanowni Państwo !!
Media informują zwykle wtedy, kiedy stało się już coś złego
– np. gdy pijany nastolatek trafia do szpitala z ciężkim zatruciem alkoholowym, tonie, bo pod wpływem aloholu postanowił popływać, wpada pod samochód, wdaje się w bójkę itp. Zarówo Państwo jak i my mamy nadzieję, że docieranie z takimi informacjami do opinii publicznej i rzetelne ostrzeżenia powstrzymają kolejną młodą osobę przed sięganiem po alkohol.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Uczestników Programu Rozwoju Osobistego zorganizowało w dniach 11 – 14 czerwca br. już po raz ósmy konferencję „Trzeźwość i zdrowie – profilaktyka w wymiarze osobistym i społecznym”. Uczestniczyło w niej blisko 150 absolwentów Studium Pomocy Psychologicznej i Programu Rozwoju Osobistego. Spotkanie miało charakter szkoleniowy.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie