PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Leczenie uzależnienia od alkoholu w zakładach karnych nie jest zorganizowane w strukturze zakładów opieki zdrowotnej, lecz funkcjonuje w obrębie oddziałów terapeutycznych i jest nadzorowane przez Wydział Penitencjarny Centralnego Zarządu Służby Więziennej. Praca oddziałów terapeutycznych finansowana jest ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości. W 2015 r. w bazie terapeutycznej więziennictwa znajdowały się 33 oddziały terapeutyczne dla skazanych uzależnionych od alkoholu, rozmieszczone w całej Polsce.

Oddziaływania terapeutyczne wobec skazanych uzależnionych od alkoholu we wszystkich oddziałach prowadzone są w formie trzymiesięcznych stacjonarnych programów terapeutycznych, obejmujących podstawowy  program psychoterapii uzależnienia, o poszerzonym spektrum celów, obejmujących także rehabilitację i resocjalizację uzależnionych skazanych. Wykorzystuje się w nich takie same metody, jak w pozawięziennych placówkach lecznictwa odwykowego.

Średni czas oczekiwania na terapię wynosi  ok. 10 miesięcy.

Pozytywną cechą więziennego systemu terapii osób uzależnionych jest fakt, że ponad 97% skazanych objętych terapią uzależnienia zalicza pełny cykl programów terapeutycznych.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie