PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

W każdym z województw powołany został Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia (WOTUW). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi nakłada na WOTUW-y liczne obowiązki pozalecznicze.

Do zadań WOTUW należą w szczególności:

  • monitorowanie funkcjonowania placówek leczenia uzależnienia od alkoholu w zakresie dostępności świadczeń stacjonarnych i całodobowych oraz ambulatoryjnych w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu na terenie województwa;
  • ocena jakości świadczeń stacjonarnych i całodobowych oraz ambulatoryjnych w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu udzielanych na terenie województwa oraz przygotowanie wniosków i zaleceń w tym zakresie, w tym wnioskowanie o konieczności podjęcia doskonalenia zawodowego pracowników;
  • opiniowanie wojewódzkich strategii i planów w zakresie zdrowia publicznego;
  • udzielanie konsultacji podmiotom leczniczym prowadzącym placówki oraz innym podmiotom zajmującym się rozwiązywaniem problemów alkoholowych;
  • prowadzenie działalności metodyczno-organizacyjnej w zakresie zbierania i opracowywania danych statystycznych dotyczących rozpowszechnienia uzależnienia od alkoholu i związanych z nim problemów oraz leczenia uzależnienia od alkoholu na terenie województwa, a także ocena tych danych;
  • inicjowanie i realizacja działań podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników merytorycznych zatrudnionych w placówkach, w tym organizowanie staży i szkoleń;
  • inicjowanie i prowadzenie działań podnoszących kompetencje zawodowe osób współdziałających z placówkami w realizacji zadań programowych;
  • współpraca z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wojewódzkim konsultantem do spraw psychiatrii i wojewódzkim konsultantem do spraw psychologii klinicznej.

Poziom realizacji tych zadań jest różny w poszczególnych województwach. Zależy on między innymi od organizacyjnej i finansowej samodzielności WOTUW-ów jako zakładów opieki zdrowotnej, od poziomu finansowania działań pozaleczniczych przez WOTUW-y z puli środków Urzędów Marszałkowskich, a także od aktywności i zaangażowania w pracę na rzecz lecznictwa odwykowego w województwie kierowników WOTUW-ów.


Dane teleadresowe:

 

Województwo

Nazwa

Adres pocztowy
Adres strony internetowej

Telefon/Faks

Dolnośląskie

WOTUW

ul. Parkowa 8
58-379 Czarny Bór

www.wotuw.dfx.pl

tel.: 74 845 01 25
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kujawsko-Pomorskie

WOTUW

ul. Szosa Bydgoska 1
87-100 Toruń

www.wotuiw.torun.pl

tel.: 56 622 89 08
fax: 0-56 622 28 50
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lubelskie

WOTUW

ul. Abramowicka 4b
20-442 Lublin

www.snzoz.lublin.pl

tel./fax: 81 744 22 28
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lubuskie

WOTUW

ul. Wazów 36
65-044 Zielona Góra

www.wotuw.zgora.pl

tel./fax: 68 325 79 17
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Łódzkie

WOLU

ul. Aleksandrowska 159
91-426 Łódź

www.babinski.home.pl

tel.: 42 715 57 85
fax: 42 630 23 64
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Małopolskie

WOTUW

ul. Babińskiego 29
30-393 Kraków

www.wotuw.malopolska.pl

tel.: 12 652 45 18
fax: 12 652 44 99
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mazowieckie

WOTUW

ul. Partyzantów 2/4
05-802 Pruszków

www.wotuw.pl

tel.: 22 758 68 09
fax: 22 739 12 66
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Opolskie

WOTUW

ul. Głogowska 25B
45-315 Opole

www.wotuiw.opole.pl

tel.: 77 455 25 35
fax: 77 457 63 64
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podkarpackie

WOTUW

ul. Dąbrowskiego 7
37-464 Stalowa Wola

www.wotuaiw-podkarpackie.eu

tel.: 15 844 88 08
fax: 15 844 86 16
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podlaskie

WOPiTU

ul. Rybaki 3
18-400 Łomża

www.wotuw.wopitu.pl

tel.: 86 216 67 03
fax: 86 216 28 20

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pomorskie

WOTU

ul. Zakopiańska 37
80-142 Gdańsk

www.wotu.pl

tel.: 58 320 29 57
fax: 58 320 29 57
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Śląskie

WOTUW

ul. Zamkowa 8
44-350 Gorzyce

www.woloizol.com.pl

tel.: 32 451 12 05
fax: 32 451 16 96
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Świętokrzyskie

WOTUW

ul. Jagiellońska 72
25-734 Kielce

www.morawica.com.pl

tel./fax: 41 345 73 46
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Warmińsko-Mazurskie

WOTUW

ul. Warszawska 41A
11-500 Giżycko

www.wotuwgiz.republika.pl

tel./fax: 87 428 40 30
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wielkopolskie

WOTUW

ul. Małeckiego 11
60-706 Poznań

www.zlucharcice.com.pl

tel./fax: 61 866 49 58
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zachodniopomorskie

WOTUW

78-217 Stanomino 5
www.wotuwstanomino.pl

tel. 94 311 22 16
fax: 94 311 06 50
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zmieniony ( 31.10.2014. )

 

 
2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie