PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

banner ramkowy szczepimysie

Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa trzeźwości i Osób Uzależnionych, pod przewodnictwem Bpa Tadeusza Bronakowskiego, przygotował Apel na sierpień – miesiąc abstynencji.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uprzejmie informuje o szkoleniu dla gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pt. „Prawne i psychologiczne aspekty procedury zobowiązania do leczenia odwykowego w praktyce gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych”.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uprzejmie informuje o konferencji. pt. „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych - w stronę działań opartych o dowody naukowe”.

Zapraszamy na szkolenie dedykowane rodzicom i opiekunom dzieci z postawioną diagnozą FASD prowadzone przez Centrum Kompleksowej Diagnostyki i Terapii FASD przy Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie. Będzie ono poświęcone szerokiej problematyce opieki, wychowywania i wspierania rozwoju dzieci z tym problemem.

Czytaj

W związku z pracami remontowymi prowadzonymi przez zarządcę budynku, w którym mieści się siedziba PARPA, uprzejmie informujemy, że 3 lipca br. pracownicy Agencji będą pracowali zdalnie. Zachęcamy do kontaktu za pomocą poczty elektronicznej. Przepraszamy za wynikające z tego utrudnienia. Od poniedziałku, 6 lipca br. Agencja będzie pracowała w normalnym trybie.

Fundacja ETOH oraz  PARPA zapraszają do udziału w Kursie Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym. Szkolenie będzie realizowane w Warszawie i w Gdyni. Nabór na szkolenie już trwa, serdecznie zapraszamy!

Krakowska Szkoła Psychoterapii Uzależnień rozpoczyna nabór do kolejnej edycji rekomendowanego szkolenia w dziedzinie uzależnienia, które rozpocznie się w listopadzie 2020 r. Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny znajdą Państwo na stronie www.kstu.pl/szkolenia-i-konferencje/krak-uz-krakowska-szkola-psychoterapii-uzaleznien/

W dniu 25 czerwca br. odbyła się konferencja prasowa on-line pt. „Używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież w 2019 roku – wyniki badania ESPAD”.

Informujemy, że w dniu 23 czerwca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach  do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086). Zawiera ona istotne zmiany w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatkowania środków pochodzących z opłat za te zezwolenia.

Szczegóły TUTAJ

Uprzejmie informujemy, że w związku z sytuacją epidemiczną oraz obowiązującymi obostrzeniami sanitarnymi egzamin certyfikacyjny dla kandydatów na specjalistów psychoterapii uzależnień oraz kandydatów na instruktorów terapii uzależnień - pierwotnie planowany na 6-8 kwietnia 2020 roku odbędzie się w terminie 26-29 października 2020 roku. Forma przeprowadzenia sesji będzie zależała od aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju. UWAGA: Do tej sesji egzaminacyjnej rekrutacja jest już zamknięta.

Stanowisko PARPA dotyczące przypadków niezgodnego z prawem wydatkowania środków z pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wprowadzone w połowie marca, w związku ze stanem epidemii restrykcje dotyczące pozostawania w domu, ograniczenia działalności handlowej, gastronomicznej i rozrywkowej, znacząco wpłynęły na konsumenckie decyzje wielu osób. Czy zmieniły również poziom spożycia alkoholu?

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że umowa na realizację zadania 2/3.1.2.4./20/DRM/PARPA „Organizacja szkoleń dla osób zajmujących się pomocą dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym i innych grup ryzyka oraz ich rodzinom w zakresie prowadzenie wsparcia psychologicznego i interwencji w formie rozmowy telefonicznej i rozmowy przez komunikatory internetowe”  w  roku 2020 zostanie podpisana z Firmą Aleksandra Karasowska na kwotę 30 000,00 zł.

9 marca 2018 r. weszła w życie ustawa dająca samorządom lokalnym możliwość ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych między godziną 22:00 a 6:00. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwróciła się do gmin, które wprowadziły ograniczenie nocnej sprzedaży, z pytaniem o ocenę skutków funkcjonowania wprowadzonej regulacji. Prezentujemy wyniki tego badania.

Czytaj...

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie