PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

banner ramkowy szczepimysie

W Łomży 11 października odbyło się IX Sympozjum Krucjaty Wyzwolenia Człowieka „Profilaktyczne aspekty formacji rodziców i dzieci do I Komunii świętej”...

Informacja dotycząca sesji egzaminacyjnej na Specjlaistę i Konsultanta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Polsko-Niemiecki Instytut Terapii Uzależnień „Błękitny Krzyż w Polsce”

mają zaszczyt zaprosić na Konferencję

W dniach 15 – 17 września 2008 roku w Łodzi, w Centrum Szkoleniowo – Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Kopcińskiego 16/18 odbędzie się konferencja Sieci Gmin Wiodących i Dużych Miast pn.: „Czy moja gmina jest naprawdę wiodąca? Od diagnozy do skuteczności”.

Ogłoszenie o egzaminie na Specjalistę/Konsultanta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Państwa członkowskie Unii Europejskiej od lat walczą mniej lub bardziej skutecznie z przemysłem alkoholowym. Jednak nareszcie zrozumiały, że sukces można osiągnąć tylko prowadząc spójną politykę w tym zakresie.

Fundacja Przeciw Wykluczeniu Społecznemu „Będziesz” organizuje w 2008 roku specjalistyczne szkolenie dla osób pracujących lub podejmujących pracę ze sprawcami przemocy w rodzinie. Szkolenie przygotowane zostało dla pracowników socjalnych, pedagogów, psychologów, kuratorów i innych osób stykających się w swojej pracy zawodowej ze sprawcami przemocy w rodzinie, które realizują lub przygotowują się do realizacji programów korekcyjno – edukacyjnych.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, po pozytywnym rozpatrzeniu ankiety aplikacyjnej, oficjalnie zakwalifikowała Gminę Śrem do Ogólnopolskiej Sieci Gmin Wiodących.

„ Płodowy Zespół Alkoholowy - od diagnozy do terapii”

ZAROSZENIE dla pracodawców, menedżerów oraz pracowników działów personalnych

W dniach 23-24 maja 2008 roku w Warszawie odbyła się III edycja Młodzieżowego Ogólnopolskiego Przeglądu Spektakli Profilaktycznych.

Organizatorami Przeglądu byli: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Dom Kultury Dzielnicy Włochy.

W ramach Światowego Dnia bez Tytoniu przypadającego na 31 maja 2008 r. Ośrodek Wspierania Rodziny i Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomsku zorganizowały akcję edukacyjną.

Osoby zakwalifikowane na szkolenie „Farmakoterapia w leczeniu uzależnienia od alkoholu”

 

W dniach 16 – 17 czerwca br. w Ośrodku Exploris mieszczącym się przy ul. Ciołka 6 w Warszawie, odbyła się XVIII już sesja egzaminów certyfikacyjnych dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień (zgodnie z § 18 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału innych zakładów opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu.).

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie