PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

W dniach 5-7 listopada 2011 roku w Murzasichle k/Zakopanego odbyła się kolejna Konferencja Stowarzyszeń Abstynenckich pod hasłem „Skutecznie w przyszłość” – zorganizowana przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współpracy z Krajową Radą Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich. W spotkania uczestniczyło ponad 100 przedstawicieli środowisk abstynenckich z całej Polski.

Fundacja ETOH zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji dla osób zajmujących się działalnością pomocową adresowaną do m.in. osób w kryzysie, uzależnionych. W szczególności zapraszamy dyżurujących w telefonach zaufania i przedstawicieli punktów informacyjno-konsultacyjnych. Konferencja nosi tytuł: „Forum prezentacji ruchu pomocowego Telefonów Zaufania w Polsce. Różne doświadczenia, różne kierunki rozwoju”. Odbędzie się w dniach 9-11 grudnia 2011 roku w siedzibie Fundacji ETOH przy ul. Mszczonowskiej 6 w Warszawie.

Egzamin certyfikacyjny dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień/instruktora terapii uzależnień odbędzie się w dniach 5 – 8 grudnia (poniedziałek – czwartek) w Hotelu ROKO ul. Mikołajska 2, w Warszawie (www.hotelroko.pl - mapa z lokalizacją Ośrodka znajduje się na stronie).

Rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2012 roku.

Informujemy, że w pierwszej połowie grudnia do wszystkich gmin w Polsce zostaną wysłane Rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2012 roku

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, iż w dniach 26 i 27 marca 2012 roku odbędzie się egzamin na Specjalistę/Konsultanta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Egzamin przeprowadzony będzie w oparciu o zasady egzaminowania zawarte w „Programie potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinach w szczególności z problemem alkoholowym” i trwać będzie 1 dzień.

Nowelizacja „Programu potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

Informujemy, iż zostały wprowadzone zmiany w „Programie potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. W wyniku nowelizacji Programu zmodyfikowano przebieg egzaminu na Specjalistę /Konsultanta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Częścią egzaminu stała się rozmowa z członkiem rodziny z problemem przemocy, którą przesyłacie Państwo na nośniku audio, a która do tej pory decydowała o dopuszczeniu do egzaminu. Za ocenę rozmowy można otrzymać maksymalnie 10 pkt. Jednocześnie zmniejszona została liczba pytań egzaminacyjnych. Obecnie test będzie liczył 40 pytań, za które można otrzymać 40 pkt. Jednocześnie wprowadzono zmiany w trybie przyznawania Certyfikatów Specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Zapraszamy do zapoznania się z „Programem potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że w dniach 3 i 4 czerwca 2014 roku odbędzie się egzamin na Specjalistę/Konsultanta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Czytaj<<<<

W dniach 11-12 października 2011 roku w Poznaniu, odbyła się organizowana przez PARPA międzynarodowa konferencja ekspercka „ Polityka alkoholowa w Polsce i w Europie: Medyczne i ekonomiczne aspekty używania alkoholu”.

Wśród prelegentów konferencji znaleźli się przedstawiciele świata nauki z Polski, jak również z Europy i Stanów Zjednoczonych Ameryki. Bogaty program konferencji wypełnił dwa dni wykładów i warsztatów, które zgromadziły 250 uczestników, w tym 75 gości z zagranicy.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, iż 14 i 15 grudnia 2011 roku odbędzie się egzamin na Certyfikowanego Specjalistę w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych, w związku z powyższym publikujemy uaktualniony zestaw pytań testowych, pytań otwartych oraz zestaw lektur. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Informacje dla Gmin

Informacja Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w związku z konferencją prasową Grupy Żywiec z dnia 14.09.2011.

W nawiązaniu do konferencji prasowej z dnia 14.09.2011 oraz materiałów dotyczących "Koalicji dla Trzeźowści Młodzieży" udostępniamy Państwu poniżej list Dyrektora PARPA przesłany organizatorom tych działań.

Konferencja "Od neurobiologii do symptomatologii i leczenia alkoholizmu" - lista osób zakwalifikowanych do udziału.

W dniach 31 maja – 2 czerwca br. w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym Exploris mieszczącym się przy ul. Ciołka 6 w Warszawie, odbyła się XXIV sesja egzaminów certyfikacyjnych dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień (zgodnie z § 18 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału innych zakładów opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu).

Egzamin na Certyfikowanego Specjalistę w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, iż 16 czerwca 2011 roku odbył się egzamin na Certyfikowanego Specjalistę w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych.
Egzamin przeprowadzony został w oparciu o zasady egzaminowania zawarte w „Programie potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych.
Serdecznie gratulujemy osobom, które uzyskały Certyfikat Specjalisty w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych. Jednocześnie zachęcamy osoby zajmujące się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w środowisku lokalnym do uczestnictwa w kolejnej sesji egzaminacyjnej, szczegóły dotyczące terminu i miejsca następnej sesji, będą dostępne na stronie internetowej www.parpa.pl w zakładce informacje dla gmin.”

>>>>> Aktualna lista certyfikowanych specjalistów w zakresie PiRPA

Działając na podstawie przepisów art. 3a - 3d ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.), Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 155, ogłasza z dniem 27 czerwca 2011 r. otwarty konkurs na stanowisko

Pracownika Działu Ekonomiczno - Finansowego
Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA)

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie