PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

banner ramkowy szczepimysie

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w dniach 20-22 października 2008 r. organizuje XI Ogólnopolską Konferencję szkoleniową – „Pomoc Psychologiczna dla Dzieci z Rodzin z Problemem Alkoholowym”.

Otwarty konkurs na wspieranie realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2009 r. zlecanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach działu 851 (ochrona zdrowia), rozdział 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi

Podczas minionych wakacji w Gdańsku w ramach miejskiej kampanii społecznej „Kieruj bez procentów” miała miejsce szeroka akcja outdoorowa. Plakat kampanii „Był. Po jednym.” pojawił się na ponad 100 nośnikach reklam, takich jak billboardy, citylighty, cityscrolle czy banery wielko formatowe, zaś głównymi ulicami miasta jeździły autobusy z hasłem „Kieruj bez procentów”.

Stowarzyszenie AGAPE z Łodzi we współpracy z Instytutem Formacji Pastoralno-Liturgicznej KUL, Redakcją pisma „Eleuteria”, Wyższym Seminarium Duchowne w Łomży organizuje IX Sympozjum Krucjaty Wyzwolenia Człowieka oraz Zespołu Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski. Tegoroczne sympozjum pn. „Profilaktyczne aspekty formacji rodziców i dzieci do I Komunii świętej” odbywać się będzie 11 października w siedzibie Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży.

W Łomży 11 października odbyło się IX Sympozjum Krucjaty Wyzwolenia Człowieka „Profilaktyczne aspekty formacji rodziców i dzieci do I Komunii świętej”...

Informacja dotycząca sesji egzaminacyjnej na Specjlaistę i Konsultanta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Polsko-Niemiecki Instytut Terapii Uzależnień „Błękitny Krzyż w Polsce”

mają zaszczyt zaprosić na Konferencję

W dniach 15 – 17 września 2008 roku w Łodzi, w Centrum Szkoleniowo – Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Kopcińskiego 16/18 odbędzie się konferencja Sieci Gmin Wiodących i Dużych Miast pn.: „Czy moja gmina jest naprawdę wiodąca? Od diagnozy do skuteczności”.

Ogłoszenie o egzaminie na Specjalistę/Konsultanta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Państwa członkowskie Unii Europejskiej od lat walczą mniej lub bardziej skutecznie z przemysłem alkoholowym. Jednak nareszcie zrozumiały, że sukces można osiągnąć tylko prowadząc spójną politykę w tym zakresie.

Fundacja Przeciw Wykluczeniu Społecznemu „Będziesz” organizuje w 2008 roku specjalistyczne szkolenie dla osób pracujących lub podejmujących pracę ze sprawcami przemocy w rodzinie. Szkolenie przygotowane zostało dla pracowników socjalnych, pedagogów, psychologów, kuratorów i innych osób stykających się w swojej pracy zawodowej ze sprawcami przemocy w rodzinie, które realizują lub przygotowują się do realizacji programów korekcyjno – edukacyjnych.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, po pozytywnym rozpatrzeniu ankiety aplikacyjnej, oficjalnie zakwalifikowała Gminę Śrem do Ogólnopolskiej Sieci Gmin Wiodących.

„ Płodowy Zespół Alkoholowy - od diagnozy do terapii”

ZAROSZENIE dla pracodawców, menedżerów oraz pracowników działów personalnych

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie