PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

banner ramkowy szczepimysie

Wybrane aspekty socjalizacji w rodzinie a picie alkoholu przez młodzież i związane z tym oczekiwania

 

Badania przeprowadzone przez Pracownię Profilaktyki Młodzieżowej "Pro-M" Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

 

Projekt badawczy koncentrował się na dwóch czynnikach psycho-społecznych związanych z piciem alkoholu przez młodzież: wpływie rodziców (picie alkoholu przez rodziców, ich postawy wobec alkoholu oraz stosowane przez rodziców praktyki wychowawcze) oraz oczekiwaniach wobec alkoholu (chodzi o oczekiwanie bezpośrednich pozytywnych skutków picia alkoholu.

 

W badaniach ankietowych wzięło udział 950 uczniów (402 z gimnazjów i 548 z liceów warszawskich) oraz ponad 400 rodziców uczniów, którzy wypełniali ankietę. Przeprowadzone badania potwierdziły opracowane w oparciu o koncepcje teoretyczne oraz wyniki różnych badań zagranicznych hipotezy badawcze:

 

 1. Niski poziom picia alkoholu przez młodzież jest związany z:
  • stosowaniem przez rodziców następujących praktyk wychowawczych: egzekwowaniem jasno ustalonych zasad i/lub częstym stosowaniem wzmocnień pozytywnych a rzadkim - negatywnych i/lub ograniczaniem samodzielności dziecka;
  • wysokim poczuciem własnej skuteczności rodziców;
  • niskim poziomem oczekiwań pozytywnych skutków picia alkoholu, niewielkimi rozmiarami picia alkoholu przez rodziców oraz zdecydowanie negatywną postawą rodziców wobec picia alkoholu przez młodzież.
 2. Wysokiemu poczuciu własnej skuteczności dzieci sprzyjają:
  • częste stosowanie przez rodziców nagród i rzadkie wymierzanie kar, duży zakres samodzielności dawanej dziecku oraz jasne ustalanie zasad zachowania;
  • wysokie poczucie własnej skuteczności rodziców.
 3. Oczekiwanie przez rodziców pozytywnych skutków picia alkoholu i/lub ich liberalna postawa wobec picia alkoholu przez młodzież i/lub picie alkoholu przez rodziców wiążą się z pozytywnymi oczekiwaniami dzieci wobec skutków picia alkoholu.

 

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie