PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

ZARZĄDZENIE Nr 17A/2022

Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

z dnia 23 marca 2022 roku

w sprawie organizacji systemu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatami specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień

>>>>> Czytaj całość <<<<<

Załączniki do Zarządzenia nr 17A

>>>> Załączniki do Zarządzenia <<<<

 

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 2

DYREKTORA 
PAŃSTWOWEJ AGENCJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
z dnia 11 stycznia 2019 r
w sprawie organizacji systemu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatami: specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień
Tekst ujednolicony na dzień 10 czerwca 2021 r.
uwzględniający zmiany wprowadzone:

Zarządzeniem Nr 24 z dnia 21 sierpnia 2019 r.

Zarządzeniem Nr 28 z dnia 26 października 2020 r.

Zarządzeniem nr 6 z dnia 2 lutego 2021 r.

oraz Zarządzeniem nr 31 z dnia 10 czerwca 2021 r.

>>>>> Czytaj całość <<<<<

>>>> Załączniki do Zarządzenia nr 2 <<<<


 

ZARZĄDZENIE NR 31

p.o. DYREKTOR
PAŃSTWOWEJ AGENCJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

z dnia 10 czerwca 2021r.

zmieniające zarządzenie Dyrektora PARPA nr 2 z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie organizacji systemu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatami: specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień

 

>>>>> Czytaj całość <<<<<

>>>> Załączniki do Zarządzenia nr 31 <<<<


ZARZĄDZENIE NR 6

p.o. DYREKTOR
PAŃSTWOWEJ AGENCJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

z dnia 2 lutego 2021r.

zmieniające zarządzenie Dyrektora PARPA nr 2 z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie organizacji systemu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatami: specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień

 

>>>>> Czytaj całość <<<<<


ZARZĄDZENIE Nr 28

p.o. DYREKTOR
PAŃSTWOWEJ AGENCJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
z dnia 26 października 2020 r.
zmieniające zarządzenie Dyrektora PARPA nr 2 z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie organizacji systemu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatami: specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień

>>>>> Czytaj całość <<<<<


ZARZĄDZENIE Nr 34

p.o. DYREKTOR
PAŃSTWOWEJ AGENCJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
z dnia 10 grudnia 2019 r.
zmieniające zarządzenie Dyrektora PARPA nr 2 z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie organizacji systemu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatami: specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień

>>>>> Czytaj całość <<<<<

>>>> Załączniki do Zarządzenia nr 34 <<<<


ZARZĄDZENIE Nr  24

p.o. DYREKTORA
PAŃSTWOWEJ AGENCJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
z dnia 21 sierpnia 2019 r.
zmieniające zarządzenie Dyrektora PARPA nr 2 z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie organizacji systemu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatami: specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień

>>>>> Czytaj całość <<<<<

>>>> Załączniki do Zarządzenia nr 24 <<<<


ZARZĄDZENIE Nr 13

DYREKTORA 
PAŃSTWOWEJ AGENCJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
z dnia 1 lipca 2012 r. 
w sprawie zasad organizacji systemu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatami: specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień

Tekst ujednolicony na dzień 25 stycznia 2018 r. 
uwzględniający zmiany wprowadzone:
Zarządzeniem Nr 16 z dnia 2 listopada 2012 r.
Zarządzeniem Nr 23 z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zarządzeniem Nr 24 z dnia 28 lipca 2014 r.
Zarządzeniem Nr 7 z dnia 16 lutego 2015 r.
Zarządzeniem Nr 22 z dnia 11 października 2016 r.

Zarządzeniem Nr 9 z dnia 25 stycznia 2018 r.

 

 

>>>>> Czytaj całość <<<<<

>>>> Załączniki do Zarządzenia nr 13 <<<<


ZARZĄDZENIE Nr 9

DYREKTORA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

z dnia 25 stycznia 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad organizacji systemu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatami: specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień 

>>>>> Czytaj więcej <<<<<


ZARZĄDZENIE Nr 22

DYREKTORA
PAŃSTWOWEJ AGENCJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH


z dnia 11 października 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad organizacji systemu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatami: specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień

>>>>> Czytaj więcej <<<<<

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 7

DYREKTORA
PAŃSTWOWEJ AGENCJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH


z dnia 16 lutego 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad organizacji systemu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatami: specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień

>>>>> Czytaj więcej <<<<<

>>>>> Wzór certyfikatu <<<<<

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 24

DYREKTORA
PAŃSTWOWEJ AGENCJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH


z dnia 28 lipca 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad organizacji systemu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatami: specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień

>>>>> Czytaj więcej <<<<<

 


Zmiany w kształceniu specjalistów psychoterapii uzależnień i instruktorów terapii uzależnień

25 czerwca 2012 r. Minister Zdrowia podpisał nowe rozporządzenie w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi (Dz. U. poz. 734). Weszło ono w życie 1 lipca 2012 r.

>>>>> Czytaj więcej <<<<<

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 23

DYREKTORA
PAŃSTWOWEJ AGENCJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

z dnia 28.12.2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad organizacji systemu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatami: specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień

>>>>>Czytaj więcej <<<<<

 


ZARZĄDZENIE Nr 16

DYREKTORA

PAŃSTWOWEJ AGENCJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

z dnia 2 listopada 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad organizacji systemu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatami: specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień

 

>>>>> Czytaj więcej <<<<<


ZARZĄDZENIE Nr 13

DYREKTORA

PAŃSTWOWEJ AGENCJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

z dnia 1 lipca 2012 r.

w sprawie zasad organizacji systemu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatami: specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień

 >>>>> Czytaj więcej <<<<<

 


 
Program uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w zakładach lecznictwa odwykowego
(znowelizowany dnia 12.10.2009 roku)


Program uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w zakładach lecznictwa odwykowego został przyjęty na postawie § 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału innych zakładów opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu (Dz. U. Nr 3, poz.44 ze zm.).
 
 


PROGRAM z Dnia 07.12.2006

PARPA
Program uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w zakładach lecznictwa odwykowego

Program uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w zakładach lecznictwa odwykowego został przyjęty na postawie § 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału innych zakładów opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu (Dz. U. Nr 3, poz.44 ze zm.).

Tu do sciągniecia z załącznikami - (znowelizowany dnia 12.02.2008 roku)

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie