PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
 
 
1. 24 godziny na dobę. Media Rodzina, Poznań, 2000
1. Beck A. T., Wright F., Newman C., Liese B.: Terapia poznawcza uzależnień. Wydawnictwo UJ, Kraków 2007
2. Bętkowska-Korpała B. (red.): Uzależnienia w praktyce klinicznej – zagadnienia diagnostyczne. Wydawnictwo PARPAMEDIA, Warszawa 2008.
3. Cierpiałkowska, L., Ziarko, M.: Psychologia uzależnień – alkoholizm. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, 2010.
4. Connors G.J., DiClemente C.C., Velasquez M.M., Donovan D.M.: Etapy zmiany w terapii uzależnień. Wybór i planowanie interwencji. Wydawnictwo UJ, Kraków, 2015
5. Cooper M., Efektywność psychoterapii i poradnictwa psychologicznego. Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa, 2010
2. Dodziuk A.: Żal po stracie, czyli o przeżywaniu żałoby. Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa, 2007
3. Dodziuk A., Kapler L.: Nałogowy człowiek. Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa, 2007
6. Erikson C.K., Nauka o uzależnieniach. Od neurobiologii do skutecznych metod leczenia. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010
7. Gdzie się podziało moje dzieciństwo. O dorosłych dzieciach alkoholików. Wydawnictwo Charaktery, Kielce, 2006
8. Margasiński A.: Rodzina alkoholowa z uzależnionym w leczeniu. Wydawnictwo Impuls 2011
9. Mellibruda J., Sobolewska-Mellibruda Z.: Integracyjna psychoterapia uzależnień - teoria i praktyka. Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa 2006
10. Mellody B.: Koniec współuzależnienia. Jak przestać kontrolować życie innych i zacząć troszczyć się o siebie. Media Rodzina, Poznań, 2003
11. Miller W.R., Forcehimes A.A., Zweben A.: Terapia uzależnień. Podręcznik dla profesjonalistów. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014
12. Miller M., Gorski T.T., Miller D.K.: Jak wytrwać w trzeźwości Poradnik zapobiegania nawrotom choroby. Wydawnictwo Akuracik, Warszawa, 1995
13. Miller M., Gorski T.T., Miller D.K.: Naucz sie od nowa żyć. Przewodnik dla zdrowiejących z uzależnień od substancji chemicznych. Wydawnictwo Akuracik, Warszawa, 2000
14. Miller W.R., Rollnick S.: Dialog motywujący. Jak pomoc ludziom w zmianie. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014
15. Miller P.M. (red.): Terapia uzależnień. Metody oparte na dowodach naukowych. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013
16. Ogińska-Bulik N.: Uzależnienie od czynności. Mit czy rzeczywistość? Difin, Warszawa 2010.
17. Okun B.: Skuteczna pomoc psychologiczna, IPZ, Warszawa 2002
18. Sobolewska-Mellibruda Z.: „Psychoterapia Dorosłych Dzieci Alkoholików.” IPZ, Warszawa 2011
19. Wegscheider-Cruse S.: Nowa szansa. Nadzieja dla rodziny alkoholowej. Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa 2000
20. Woititz J.G.: Małżeństwo na lodzie. Jak nauczyć się żyć z alkoholikiem. Wydawnictwo Akuracik, Warszawa, 2002
21. Woronowicz B.: Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia. Media Rodzina. Parpamedia, 2009
22. Woydyłło E.: Rak duszy. O alkoholizmie. Wydawnictwo Literackie, 2011
23. Woydyłło E.: Początek drogi. Wykłady psychologa na oddziale odwykowym. Wydawnictwo Akuracik, Warszawa, 2015
 
 
 
 
 
 
 
2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie