PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Zapraszamy specjalistów psychoterapii uzależnień na nieodpłatny kurs, uprawniający do ubiegania się o Certyfikat Terapeuty Motywującego Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej. Certyfikat Terapeuty Motywującego PTTM jest powszechnie uznanym i wymaganym dokumentem, umożliwiającym m.in. prowadzenie szkoleń w zakresie DM i korzystania z programów podnoszenia kwalifikacji terapeutów motywujących.
Kurs współfinansowany jest przez PARPA ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłasza przetarg nieograniczony pt  „Postawy rodziców wobec picia alkoholu przez ich nastoletnie dzieci – ogólnopolskie badanie rodziców i ich dzieci urodzonych w 2000 r. i 2002 r.”  Znak sprawy: 2/DPR/2017; termin składania ofert: 29  wrzesień 2017 godz. 12:00.

W dniach 7-9 grudnia 2017r. w Krakowie odbędzie się konferencja poświęcona tematyce dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

Fundacja DOBROSTAN zaprasza do udziału w konferencji wychowawców, nauczycieli, pedagogów, psychologów, kuratorów, pracowników socjalnych pracujących z dziećmi i młodzieżą w placówkach wsparcia dziennego lub innych instytucjach wspierających rodziny z problemem alkoholowym.

W dniach 2, 3, 4 i 5 października 2017 roku odbędzie się egzamin certyfikacyjny dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień. Sesja egzaminacyjna odbędzie się w Warszawie, w Centrum Konferencyjnym Roko przy ul. Techników 30.

Zapraszamy osoby duchowne Kościołów i związków wyznaniowych działających w Polsce do udziału w szkoleniu, którego celem jest zapoznanie uczestników z metodami i technikami Dialogu Motywującego w pracy ukierunkowanej na motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia i poszukiwania wsparcia psychologicznego przez członków ich rodzin.

Ogłaszamy nabór dla specjalistów psychoterapii uzależnień oraz osób będących w trakcie szkolenia, do projektu Bez Granic II - „Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki selektywnej lub wskazującej wśród osób z niepełnosprawnościami, mających problem ze szkodliwym używaniem lub z uzależnieniem od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych” finansowanego przez Urząd m.st. Warszawy a realizowanego przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi we współpracy z PARPA.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłasza przetarg nieograniczony na  „Psychologiczne i socjodemograficzne korelaty gotowości do zakończenia związku opartego na przemocy – ogólnopolskie badanie kobiet doświadczających przemocy”  znak sprawy: 1/DPR/2017; termin składania ofert 18 września godz. 12:00.

Niżej publikujemy wyniki konkursu ogłoszonego 13 czerwca 2017 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w narodowym programie zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 - profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

 

Wyniki

 

 

Zgodnie z § 13 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi (Dz. U. poz. 734) potwierdzeniem statusu uczestnictwa w programie szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień jest zaświadczenie wydawane na okres 5 lat przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Oznacza to, że po upływie 5 lat od dnia wydania zaświadczenia o uczestnictwie w programie szkoleniowym tracą one ważność i nie ma możliwości ich przedłużenia.

Uprzejmie informujemy o przedłużeniu terminu przesyłania zgłoszeń na konferencję
pt. „Rozwiązywanie problemów alkoholowych jako zadanie i wyzwanie dla samorządu gminnego – perspektywa prawna i psychologiczna” do dnia 1 września 2017 r.


„Rodzina Miśków” to zestaw narzędzi i procedur do pracy terapeutycznej z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym. Projekt zakłada dostarczenie „Rodziny Miśków” do 500 placówek wsparcia dziennego i innych miejsc udzielających pomocy dzieciom. Zapraszamy do wzięcia udziału w przedsięwzięciu realizowanym na zlecenie PARPA przez Fundację ETOH.

Szczegóły projektu do pobrania TUTAJ.


 Zarządzenie nr. 28 do pobrania TUTAJ.

 


Zapraszamy do udziału w konferencji „Rozwiązywanie problemów alkoholowych jako zadanie i wyzwanie dla samorządu gminnego – perspektywa prawna i psychologiczna”. Zaproszenie kierujemy do pełnomocników ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przedstawicieli gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Konferencja odbędzie się w dniach 27 – 28 września 2017 r. w Warszawie.

Apel Przewodniczącego Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości na sierpień 2017 – miesiąc abstynencji.

Apel do pobrania TUTAJ.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie