PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

banner ramkowy szczepimysie

Fundusz korkowy to wyodrębnione w gminnym budżecie środki, pozyskiwane od przedsiębiorców sprzedających alkohol. Przepisy nakazują samorządom w całości wydawać je na przeciwdziałanie problemom alkoholowym i narkotykowym, łagodzenie ich następstw oraz zapobieganie obu zjawiskom. Fundusz, zwany też niekiedy kapslowym, to ogromne pieniądze - ponad 700 mln zł rocznie (w skali kraju). Z monitoringów prowadzonych przez Sieć Obywatelską wynika, że fundusz korkowy dość często wykorzystuje się nieefektywnie, a niekiedy nawet wydaje niezgodnie z jego przeznaczeniem.

> Więcej

Rekomendacji do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2014 r.

> Więcej

Szkolenie dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym i przemocą, 21-22 listopada 2013r.

Konferencja Uzależnienie od alkoholu mieszkańców Domów Pomocy Społecznej – model teoretyczny i rozwiązania praktyczne, 07.11.2013 r. Kraków

EGZMIN CERTYFIKACYJNY NA SPECJALISTĘ PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ/INSTRUKTORA TERAPII UZALEŻNIEŃ - 2 - 3.XII.br

Egzamin certyfikacyjny dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień/instruktora terapii uzależnień odbędzie się w dniach 2 – 3 grudnia 2013 roku (poniedziałek - wtorek) w Ośrodku Szkoleniowym EXPLORIS przy ul. Ciołka 6 w Warszawie.

Egzamin na certyfikowanego specjalistę w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uprzejmie informuje, iż egzamin na certyfikowanego specjalistę w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych, przewidziany na dzień 13 listopada 2013r. został przeniesiony na dzień 28 listopada 2013r.

Konferencja Uzależnienia od substancji psychoaktywnych i uzależnienia behawioralne w pracy konsultanta punktu informacyjno-konsultacyjnego oraz dyżurnego telefonu zaufania.

W niedzielę 2 marca we wszystkich rzymsko-katolickich parafiach w Polsce rozpoczyna się 47. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Trwać będzie do soboty 8 marca. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.duszpasterstwotrzezwosci.pl. Znajdują się tam także materiały graficzne i dźwiękowe.

Szanowni Państwo, 10 stycznia 2012 roku upływa termin składania dokumentów w celu przystąpienia do egzaminu na Specjalistę/Konsultanta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który odbędzie się w dniu 26 i 27 marca 2012 roku.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w konferencji "Palenie tytoniu przez pacjentów uzależnionych od alkoholu" (16 kwietnia 2012.).

Praca z rodziną dziecka - XV ogólnopolska konferencja szkoleniowa – Pomoc Psychologiczna dla Dzieci z Rodzin z Problemem Alkoholowym.
W dniach 24-26 września 2012 r. w Zakopanym, odbędzie się XV ogólnopolska konferencja szkoleniowa – „Pomoc Psychologiczna dla Dzieci z Rodzin z Problemem Alkoholowym”. Tytuł tegorocznej konferencji „Praca z rodziną dziecka”.

Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza, Ośrodek Terapii Uzależnień Dzieci i Młodzieży jest ośrodkiem skierowanym na pomoc dzieciom, młodzieży, która ma problemy z nadużywaniem środków psychoaktywnych, problemy wieku dorastania (niemożność porozumienia się z rówieśnikami, rodzicami, rodzeństwem, dorosłymi). Placówka znajduje się na terenie województwa małopolskiego, w Jeżówce w powiecie olkuskim.

W dniach 19-21 kwietnia 2012 roku w Lublinie odbyła się Konferencja pt. „Współpraca. Ku wspólnym rozwiązaniom” – zorganizowana przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współpracy z Urzędem Miasta Lublin. W spotkaniu uczestniczyło około 150 przedstawicieli organizacji pozarządowych (ze szczególnym uwzględnieniem stowarzyszeń abstynenckich) oraz samorządów gminnych z całej Polski.

III Otwarte Mistrzostwa Polski w MTB dla osób zajmujących się profesjonalną pomocą psychologiczną - CZARODZIEJE DUSZ NA START!


Mazovia MTB Marathon oraz Centrum Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach serdecznie zapraszają 13 maja 2012 roku w Legionowie koło Warszawy na III Otwarte Mistrzostwa Polski w MTB dla osób zajmujących się profesjonalną pomocą psychologiczną - CZARODZIEJE DUSZ NA START!

Do wzięcia udziału zaproszeni są psycholodzy, terapeuci, trenerzy, pedagodzy, pracownicy socjalni, psychiatrzy, superwizorzy, a także studenci III - V roku psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, pracy socjalnej (szczegóły w regulaminie).

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie