PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

banner ramkowy szczepimysie

W związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym, zachęcamy do zapoznania się ze Szkolnym Niezbędnikiem Profilaktycznym, zawierającym wskazówki dla osób zajmujących się profilaktyką dzieci i młodzieży. Mamy nadzieję, że materiał ten będzie inspiracją do szukania odpowiedzi na pytanie, jak można zapobiegać i ograniczać występowanie zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży. Zachęcamy także do korzystania z innych treści edukacyjnych zawartych na naszych stronach www.parpa.pl oraz www.niebotak.pl 
Pliki do pobrania:      
Szkolny niezbędnik profilaktyczny  

PARPA organizuje w Warszawie, w dniach 26-27 października 2015r, szkolenie dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych powołanych do realizacji zadań związanych z pomocą rodzinom z problemem przemocy. Celem przedsięwzięcia będzie m.in. omówienie psychologicznych zasad prowadzenia rozmowy z członkami rodzin z problemem przemocy, poznanie praktycznych aspektów procedury „Niebieskie Karty”, poznanie przepisów prawa umożliwiających skuteczne przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprasza członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich na szkolenie, które odbędzie się w dn. 1-2 października 2015r. w Warszawie.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, iż w dniu 3 grudnia 2015 roku odbędzie się egzamin na Specjalistę/Konsultanta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Egzamin przeprowadzony będzie w oparciu o zasady egzaminowania zawarte w „Programie potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinach w szczególności z problemem alkoholowym” i trwać będzie 1 dzień.

Czytaj więcej...

W tym roku po raz 31 biskupi apelują o sierpień bez używania alkoholu. W 1984 r. biskupi zebrani na 201 Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski, wezwali po raz pierwszy Polaków do powstrzymania się od spożywania wszelkich napojów alkoholowych; ustanowiono wtedy sierpień miesiącem abstynencji. W tegorocznym Apelu bp Tadeusz Bronakowski Przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości pisze między innymi:

25 czerwca br. podczas konferencji prasowej zainaugurowano kampanię społeczną Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego mającą na celu propagowanie trzeźwego wypoczynku nad wodą.

Wyniki Egzaminu Certyfikacyjnego dla specjalistów i instruktorów terapii uzależnień.
W dniach 1 i 2 czerwca 2015 roku w Warszawie odbyła się XXXII sesja egzaminów certyfikacyjnych dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień (zgodnie z § 13 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi).

Książka Wydawnictwa Charaktery „Gdzie się podziało moje dzieciństwo część 2”

Czytaj...

Otwarty konkurs na stanowisko Specjalisty/Starszego Specjalisty Działu Lecznictwa Odwykowego i Programów Medycznych
Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 155, ogłasza otwarty konkurs na stanowisko Specjalisty/Starszego Specjalisty Działu Lecznictwa Odwykowego i Programów Medycznych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zatrudnienie w wymiarze całego etatu na zastępstwo).
Termin składania ofert upływa 26 czerwca 2015 roku

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, iż 17.11.2015 r. (wtorek) odbędzie się egzamin na Certyfikowanego Specjalistę w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych.Egzamin przeprowadzony będzie w oparciu o zasady egzaminowania zawarte w „Programie potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych”, który jest dostępny na stronie www.parpa.pl w zakładce informacje dla gmin link Program Certyfikowania.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, spełniających kryteria określone w Programie potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych, do składania aplikacji.

Badanie to jest wykonywane jako wspólne działanie Unii Europejskiej w sprawie ograniczenia szkodliwych skutków spożywania alkoholu (RARHA). Projekt RARHA skupia organizacje eksperckie w dziedzinie zdrowia publicznego z 30 krajów europejskich, w tym Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W całej Europie informacje na temat alkoholu są rozpowszechniane za pomocą różnych środków przez: producentów, agencje zdrowia publicznego, pracowników służby zdrowia, media itp. W rezultacie opinia publiczna ma do czynienia z wieloma informacjami dotyczącymi między innymi: ile można pić, a kiedy nie należy pić.

Konferencja Szkoleniowa „Pomoc Psychologiczna dla Dzieci z Rodzin z Problemem Alkoholowym” - Ostatnie wolne miejsca!!!

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprasza do udziału w XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej „Pomoc Psychologiczna dla Dzieci z Rodzin z Problemem Alkoholowym”, która odbędzie się  w dniach 17-19 czerwca 2015r. w Zakopanem. Do udziału zaproszone są osoby z grona pracowników świetlic socjoterapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych oraz przedstawicieli innych placówek pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym.

Egzamin certyfikacyjny dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień/instruktora terapii uzależnień odbędzie się w dniach 1 i 2 czerwca 2015 roku (poniedziałek, wtorek) w Centrum Szkoleniowym Roko przy ul. Techników 30 w Warszawie.

„Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uprzejmie informuję, iż Egzamin na certyfikowanego specjalistę w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w dniach 28.05.2015 r. został odwołany”.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie