PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Zespół doradców Dyrektora PARPA ds. lecznictwa odwykowego.

1. Skład Zespołu:

 1. prof. dr hab. med. Marcin Wojnar
 2. dr n. hum. Barbara Bętkowska-Korpała
 3. dr n. hum. Tomasz Głowik
 4. dr n. hum. Justyna Klingemann
 5. dr n. med. Bohdan Woronowicz
 6. Anna Bakuła
 7. Jacek Kasprzak
 8. Paweł Kołakowski
 9. Dorota Reguła
 10. Jolanta Ryniak
 11. Stanisław Wolny


2. Do zadań Zespołu należy:

  1. inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących lecznictwa odwykowego;
  2. opracowanie projektu standardów pracy placówek lecznictwa odwykowego;
  3. konsultowanie warunków kontraktowania świadczeń zdrowotnych;
  4. wypowiadanie się, na wniosek Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w innych sprawach z zakresu lecznictwa odwykowego.

Slide background
Slide background
Slide background

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie