PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Zespół Ekspertów ds. Lokalnych i Regionalnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Na mocy zarządzenia Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z dnia 18.09.2015 r. rozszerzono skład Zespołu Ekspertów ds. Lokalnych i Regionalnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Obecnie do niego przynależą:

 1. Agnieszka Czerkawska – Przewodnicząca
 2. Błażej Gawroński
 3. Teresa Kobrzyńska 
 4. Katarzyna Okulicz – Kozaryn
 5. Honorata Rudnik
 6. Jacek Ruszczewski
 7. Renata Teodorczyk
 8. Danuta Wiech
 9. Andrzej Wojciechowski
 10. Rafał Zwoliński

Prace Zespołu Ekspertów ze strony Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nadzoruje Zastępca Dyrektora, Pani Katarzyna Łukowska.
Zadania Zespołu Ekspertów obejmują:

 1. Współpracę z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz konsultacje w zakresie udzielania pomocy merytorycznej samorządom, instytucjom, organizacjom pozarządowym i osobom fizycznym realizującym zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
 2. Opiniowanie w formie konsultacji i analiz, projektów aktów prawnych i rozwiązań administracyjnych oraz planów i programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 3. Konsultowanie programu potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych, oraz udział w procesie potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 4. Współpracę z w zakresie opracowywania i promocji standardów związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz zasad rekomendacji placówek i podmiotów pracujących oraz prowadzących szkolenia w tym zakresie.

Równocześnie Zespół Ekspertów może zgłaszać Dyrektorowi Agencji własne inicjatywy.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie