PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
 1. Ewa Rose Alster - Psycholog, Trener PTP, Łódź
 2. prof. Anna Brzezińska - Instytut Psychologii UAM w Poznaniu
 3. prof. Maria Deptuła - Instytut Studiów Edukacyjnych, Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego
 4. ks. prof. Marek Dziewiecki - Zespół Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski, wykładowca w Podyplomowym Studium Profilaktyki Uzależnień w Uniwersytecie Kard. S. Wyszyńskiego oraz Uniwersytecie Łódzkim
 5. prof. dr hab. Zbigniew Gaś - Instytut Psychologii UMCS, Lublin
 6. Joanna Graniger - kierownik Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Psychologiczno-Pedagogiczne dla Dzieci i Młodzieży, Warszawa
 7. Aleksandra Karasowska - Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
 8. Jolanta Koczurowska - prezes Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych, przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia MONAR, Gdańsk
 9. Andrzej Kołodziejczyk - prezes Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki Szkolnej "Spójrz inaczej" w Starachowicach
 10. dr Krzysztof Ostaszewski - kierownik Pracowni Profilaktyki Młodzieżowej Pro-M przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
 11. Radosława Różycka - prezes Stowarzyszenia ASLAN, Warszawa
 12. dr Katarzyna Sawicka - Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawski
 13. Witold Skrzypczyk - kierownik Profilaktyczno-Rozwojowego Ośrodka Młodzieży i Dzieci "PROM", Łódź
 14. Maria Sokołowska - zastępca dyrektora Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa
 15. Teresa Szumiło - członek Zarządu Sekcji Socjoterapii PTP, Żywiec
 16. Joanna Szymańska - Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa
 17. Mirosława Wieczorek-Stachowicz - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Leszno
 18. dr Krzysztof Wojcieszek Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Warszawa

Slide background
Slide background
Slide background

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie