PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

banner ramkowy szczepimysie

Telefoniczne konsultacje prawne dla ofiar przemocy w dn. 25 lutego- 1 marca 2013r
ZADZWOŃ! – 22/250-63-05

W dniach 25 lutego - 1 marca 2013r – w czasie trwania Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw – w Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzone będą telefoniczne konsultacje prawne dla osób doznających przemocy w rodzinie.
Od poniedziałku 25 lutego do piątku 1 marca 2013r. w godz. 10.00-14.00 pod numerem telefonu 22/25-06-305 pełnić będzie dyżury prawnik specjalizujący się zagadnieniach związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz w sprawach karnych i rodzinnych.

Instytut Psychologii Zdrowia PTP we współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zakładem Terapii Rodzin, Katedrą Psychiatrii UJ CM i miesięcznikiem „CHARAKTERY” zaprasza do udziału w Szkole Letniej organizowanej w Szczyrku w dniach 12 – 15 września 2013. Tematem wiodącym jest „Metody i strategie pomocy psychologicznej dla par”.

więcej informacji

Sprawozdanie z Konferencji podsumowującej projekt European Workplace and Alcohol (EWA) w Polsce „Działania profilaktyczne w środowisku pracy na przykładzie międzynarodowego projektu EWA”

W dniach 20-21 maja 2013 r. w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie k/ Otwocka pod Warszawą, odbyła się Konferencja podsumowująca realizację projektu European Workplace and Alcohol (EWA) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Konferencja został zorganizowana przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współpracy z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej.

W dniach 4 – 5 czerwca br. w Warszawie, w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym Exploris mieszczącym się przy ul. Ciołka 6, odbyła się XXVIII sesja egzaminów certyfikacyjnych dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień (zgodnie z § 13 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi).

29 maja 2013 roku w ramach Europejskiego Tygodnia Walki z Rakiem odbyła się międzynarodowa konferencja w Dublinie, podczas której eksperci z obszaru zdrowia zwracali uwagę na zależność pomiędzy spożywaniem alkoholu a chorobami nowotworowymi.

32. Ogólnopolska Pielgrzymka na Jasną Górę w intencji trzeźwości rodzin odbędzie się w dniach 15–16 czerwca 2013 r.

W dniu 20 czerwca o godz. 11. 00 Instytut Organizacji Ochrony Zdrowia Uczelni Łazarskiego organizuje publiczną prezentację raportu pt. ,,Ekonomiczne aspekty skutków picia alkoholu w Europie i w Polsce”, przygotowanego przez ekspertów IOOZ oraz Debatę Ekspercką nad jego wynikami.

KONKURS na opracowanie projektu działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie skierowanych do przedstawicieli ochrony zdrowia.

>>>>> Tu zobacz pełną treść OGŁOSZENIA O KONKURSIE <<<<<

Wakacje to czas relaksu i zabawy. Nie każdy jednak ma na zabawę dobry pomysł. Nierzadko ostatni dzwonek szkolny jest dla młodych ludzi sygnałem rozpoczynającym wielkie pijaństwo, a wraz z nim wielkie ryzyko. Mniejsza kontrola ze strony dorosłych, duża ilość wolnego czasu i brak pomysłów na jego konstruktywne wykorzystanie powodują, iż młodzi ludzie częściej podejmują różnego rodzaju ryzykowne zachowania. Co roku śledzimy wycinki prasowe opisujące tragiczne wydarzenia związane z wakacyjnym piciem, niewesołe są także relacje samej młodzieży, która dzieli się swoimi niepokojami. Czy możemy coś zrobić by ograniczyć ryzyko i sprawić by czas radości nie zmieniała się w tragedię?

KONFERENCJA „POMOC RODZINIE OSÓB UZALEŻNIONYCH – TEORIA I PRAKTYKA”, 12-13-14 listopada 2013 r., Cedzynia k. Kielc

Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach, Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kielcach, władze miasta Kielce, Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „PRO” we współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapraszają do udziału w Konferencji naukowo-szkoleniowej organizowanej w Cedzynie k. Kielc w dniach 12-13-14 listopada 2013 r. Tematem konferencji jest: „POMOC RODZINIE OSÓB UZALEŻNIONYCH – TEORIA I PRAKTYKA”.
Konferencja ma na celu zarówno przedstawienie aktualnego stanu wiedzy i badań związanych z problematyką uzależnienia od alkoholu, terapią rodzin z problemem alkoholowym jak i przeprowadzenie dla terapeutów uzależnień warsztatów rozwijających umiejętności pomocowe.

Czytaj więcej <<<<<

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, iż w dniach 5 i 6 grudnia 2013 roku odbędzie się egzamin na Specjalistę/Konsultanta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Przychodnia Zdrowia Malinowa prowadzi – finansowany ze środków miasta Łodzi - Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Program Wczesnej Interwencji. Trwa nabór do letniej edycji, pierwsze zajęcia ruszają 23 lipca.

Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień zaprasza na Konferencję pt. Więź - intymność – seksualność w psychoterapii osób z syndromem DDA, która odbędzie się w dniach 24-25 października 2013 r. w Hotelu „Pod Dębami” w Osieczanach koło Myślenic. Konferencja jest adresowana do psychoterapeutów, specjalistów psychoterapii uzależnień zajmujących się i zainteresowanych wzbogaceniem swojego rozumienia relacji terapeutycznej i specyfiki zjawisk występujących w psychoterapii pacjentów z syndromem DDA. Współorganizatorem konferencji jest Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Apel Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości na sierpień – miesiąc abstynencji.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie