Drukuj

Raporty z badań

Badania dotyczące dzieci i młodzieży
Raport z badań ESPAD 2011
Trendy w używaniu substancji psychoaktywnych przez młodzież. Badania mokotowskie - 1984-2000
Wyniki badań "Studenci 2000"
Zachowania zdrowotne i zdrowie młodzieży szkolnej w Polsce i innych krajach. Tendencje zmian w latach 1990-1998
Wybrane aspekty socjalizacji w rodzinie a picie alkoholu przez młodzież i związane z tym oczekiwania
Badania HBSC a wyniki badań ESPAD w Europie
Badania HBSC 2006 - Zdrowie subiektywne, styl życia i środowisko psychospołeczne młodzieży szkolnej w Polsce
Monitorowanie zachowań ryzykownych i problemów zdrowia psychicznego młodzieży – badania mokotowskie
Raport "Czynniki chroniące i czynniki ryzyka związane z zachowaniami problemowymi warszawskich gimnazjalistów”
Badania ESPAD - Używanie substancji przez młodzież – Polska na tle Europy

Badania dotyczące przemocy w rodzinie
O kampanii "Powstrzymać Przemoc Domową"
Polacy o przemocy w rodzinie
Postawy Polaków dotyczące przemocy wobec dzieci i kampanii "Dzieciństwo bez przemocy"
Raport z 2008 r. „Krzywdzenie dzieci w Polsce” – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Przemoc i konflikty w domu - komunikat z badań (CBOS 2005)
Bicie dzieci w rodzinie polskiej (OBOP 2005)

Inne badania
Wyniki ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych w 2005 r. Na zlecenie PARPA przez PBS w Sopocie
Problemy alkoholowe w ocenie mieszkańców - autor: Janusz Sierosławski
Badania na temat zachowań trzeźwościowych kierowców
Problemy alkoholowe na tle innych problemów społecznych. Wybrane elementy z ogólnopolskich badań ankietowych „Substancje psychoaktywne” zrealizowanych w 2002 r.
Zmiany w konsumpcji alkoholu po obniżeniu akcyzy na napoje spirytusowe.
Wzory konsumpcji alkoholu w Polsce 2008
JAK PIJĄ POLACY – komentarz do badań PARPA

Sprawozdania z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości...
Sprawozd. z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie 1 stycznia –31.12. 2009 roku
Sprawozd. z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie 1 stycznia –31.12. 2008 roku
Sprawozd. z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie 1 stycznia –31.12. 2007 roku
Sprawozd. z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie 1 stycznia –31.12. 2006 roku
Sprawozd. z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie 1 stycznia –31.12. 2005 roku